148. VARSTVO HMELJA - 06.07.2007 10:30 - Poslano


Obvestilo št. 8; dne 6. 7. 2007

Pripravila: Gregor Leskošek in Magda Rak Cizej

HMELJEVA PERONOSPORA

Hmelj cveti, zato je sedaj čas za prvo škropljenje v cvet . Spore so prisotne na vseh lokacijah. Iz podatkov je razvidno, da je bilo kritično število (v tej razvojni fazi rastlin znaša pri odpornejših sortah 10, pri manj odpornih kultivarjih pa 5 ulovljenih spor v 4 zaporednih dneh) v zadnjih dneh junija, stalno ali občasno preseženo na lokacijah Poljče, Vojnik in Tabor. Zato vam svetujemo, da opravite prvo škropljenje v cvet z enim od bakrovih pripravkov. Na voljo sta tudi pripravka Folpan 80 WDG, ki ga v tem času uporabite v odmerku 3 kg/ha in Delan 700 WG, ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,2 kg/ha. Opozorimo naj vas tudi, da morate hmeljišča, ki cvetijo, med cvetenjem redno škropiti s fungicidi v 10 do 14 dnevnih razmikih ali pa škropljenje ponoviti po vsakih obilnejših padavinah.

HMELJEVA PEPELOVKA

Bolezni smo mestoma že opazili. Priporočamo vam, da v nasadih občutljivih sort pri škropljenju proti hmeljevi peronospori preventivno dodajate enega od pripravkov na podlagi žvepla. Ob pojavu prvih znakov bolezni pepelovke nas prosimo obvestite. Od pripravkov pa v tem primeru takoj uporabite Systhane 12 E.

HMELJEVA PRŠICA

Populacija hmeljeve pršice je zelo različna, zato preglejte svoja hmeljišča in ugotovite njeno prisotnost. Ne pregledujte samo liste v spodnjem delu rastlin, temveč tudi v sredini ter v vrhu. Trenutno je populacija pršice večja v zgornjem delu rastlin. Veliko je hmeljišč, kjer je pršica prisotna v velikem številu, še posebno tam, kjer akaricid še ni bil uporabljen. Sedaj je pravi čas, da zatrete pršico, da ne boste imeli kasneje z njo težave v storžkih. Ko ugotovite njeno populacijo, po potrebi k fungicidom dodate enega od dovoljenih akaricidov. Na razpolago imate Vertimec 1,8 % EC , katerega uporabite v odmerku 1,25 l/ha, Nissorun 10 WP v odmerku 1,0 kg/ha ter Ortus 5 SC v odmerku 2,4 l/ha. Med akaricidi kolobarite!

Pri Savinjskem goldingu morate zaradi karence z uporabo akaricidov sedaj pohiteti, še posebno pri pripravku Ortus 5 SC, ki ima karenco 35 dni. Ostala dva akaricida imata karenco 28 dni.

Ne pozabite na varstvo v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih, kjer je razvoj pršice zaradi ugodnejših razmer hitrejši kot v rodnih nasadih.

KORUZNA VEŠČA

Let koruzne vešče prve generacije je zaključen. Let je bil dolg, vendar maloštevilen (slika 2). Kljub temu je mogoče v nekaterih hmeljiščih opaziti posamezne poškodbe. Začela se je druga generacije prosene vešče. Proti ličinkam te generacije bomo po potrebi ukrepali in sicer bo verjetno najprimernejši čas ob drugem škropljenja proti hmeljevi peronospori v cvet, o čemer vas bomo naknadno obvestili. V teh dneh pričakujemo tudi uradno odločbo s FURS-a o razširitvi uporabe insekticida Karate Zeon 5 CS za zatiranje gosenic koruzne vešče.


Datum objave obvestila: 06.07.2007 10:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS