65. VARSTVO HMELJA - 24.06.2011 13:30 - Zaključeno


Obvestilo dne, 23.6.2011

Obvestilo pripravil: Gregor Leskošek, univ. dipl. inž. kmet.

 

Hmeljeva peronospora

Iz rezultatov ulova spor je razvidno, da so le te prisotne povsod, na večini lokacij tudi presegajo kritično število. Ker so padavine med 10. in 22. junijem (na različnih lokacijah je padlo med 28 in 39 mm padavin) izprale fungicidno oblogo iz rastlin, ter ob dejstvu, da hmelj prehaja v občutljivo razvojno fazo cvetenja (mestoma je posamezne cvetove že mogoče zaslediti) svetujemo, da ponovno poškropite hmeljišča. Uporabite lahko enega od bakrovih pripravkov v polnem odmerku na voljo sta tudi pripravka Folpan 80 WDG, ki ga v tem času uporabite v odmerku 2,5 - 3 kg/ha in Delan 700 WG, ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,2 kg/ha.

Hmeljeva listna uš

V kolikor še v svojih hmeljiščih niste uporabili sistemičnega insekticida za zatiranje hmeljeve listne uši je sedaj skrajni čas za uporabo le - teh. Prelet krilatih uši je končan, hmelj pa prehaja v generativno razvojno fazo (cvetenje). Sistemične insekticide morate uporabite še pred začetkom cvetenja hmelja, kajti v nasprotnem primeru je njihova učinkovitost slabša. Uporabite lahko pripravka na podlagi imidakloprida Confidor 200 SL (0,6 l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) in Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha, Priporočamo vam kolobarjenje med različnimi aktivnimi snovmi. K insekticidom lahko dodate tudi kakšno močilo (npr. Silwet L-77 v 0,01 % konc. ali Nu-film v 0,025-0,05 % konc. idr.).

Hmeljeva pršica

Ponovno vas opozarjamo na prisotnost hmeljeve pršice. Njena populacija je še posebno izrazita na lahkih, peščin tleh, zato vam svetujemo, da natančno pregledate svoja hmeljišča. Pršico najlažje opazite med listnimi žilami. Še posebno pozorni bodite na mestih, kjer imate s pršico običajno težave. V primeru, da v svojih hmeljiščih najdete pršico na večini pregledanih listov, dovolj je 1 ali 2 pršici na list, ter akaricida še niste uporabili priporočamo, da to nemudoma storite. Za zatiranje hmeljeve pršice imate letos na razpolago 3 akaricide in sicer Vertimec 1,8 % EC katerega uporabite od 1-1,25 l/ha, Nissorun 10 WP katerega uporabite od 0,5 do 1,0 kg/ha ter nov akaricid Milbeknock katerega uporabite v odmerku 1,5 l/ha.

Opozorimo vas naj, da vsi hmeljarji, ki pridelujete hmelj za podjetje Barth, novega akaricida Milbeknock ne smete uporabiti!

PRI APLIKACIJI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV BODITE POZORNI NA VARNOSTNE RAZDALJE DO VODA TER UPOŠTEVAJTE UKREPE ZA ZMANJŠEVANJE ZANAŠANJA ( glej Hmeljarske inf. št. 5/2011).


Datum objave obvestila: 24.06.2011 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS