63. Varstvo hmelja - 23.06.2011 11:21 - Zaključeno


 

 

ŠKROPLJENJE HMELJIŠČ Z UPORABO ŠOB ZA ZMANJŠEVANJE ZANAŠANJA

 

V lanskem letu smo vas že seznanili z odločbo Fitosanitarne uprave RS, ki fitofarmacevtskim sredstvom iz spodnje preglednice zmanjšuje varnostno razdaljo do voda I. in II. reda vendar le ob uporabi šob in ukrepov za zmanjševanje zanašanja.

 

Preglednica 1: FFS v hmeljarstvu in pripadajoči varnostni pasovi do površinskih voda in nekmetijskih površin pri uporabi klasičnih šob in šob za zmanjševanje zanašanja

 

 
 
Klasične šobe
šobe Agrotop TD
 
 
Varnostni pas do površinskih voda (m)
Pripravek
Aktivna snov
Vode 1. in 2. reda
1. reda
2. reda
Folpan 80 WDG
folpet
30
15
15
Nissorun 10 WP
heksitiazoks
30
15
5
Ridomil Gold Combi Pepite
folpet+metalaksil-M
30
15
15
Delan 700 WG
ditianon
40
15
15
Vertimec 1,8 % EC
abamektin
50
20
20
Milbeknock*
milbemektin
50
20
20
Karate Zeon 5 CS*
lambda-cihalotrin
40
20
20

 

Ker je intenzivna sezona škropljenja že pred vrati, naj vas ponovno opomnimo na ukrepe, ki jih morate upoštevati pri pršenju hmeljišč v bližini voda. Zanašanje FFS izven območja tretiranja je eden pomembnejših negativnih učinkov pri uporabi kemičnih sredstev za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci. Najbolj problematično je neposredno zanašanje (drift), ki nastane pri aplikaciji FFS zaradi gibanja zračnih tokov, ki odnesejo kapljice ali prašne delce FFS izven območja tretiranja. Popolnoma se zanašanju ne moremo izogniti, lahko pa ga bistveno omejimo. Za zmanjševanje zanašanja v največji meri (do 90 % redukcija zanašanja) je potrebno upoštevati več dejavnikov hkrati:

 

  1. Tehnične rešitve

 

  • uporaba šob za zmanjševanje zanašanja

  • uporaba enostranske zračne zapore puhala pri pršilnikih

 

Za zmanjševanje zanašanja (drifta) FFS v hmeljarstvu so trenutno certificirane le šobe proizvajalca AGROTOP in sicer tip TD. Šobe so primerne za aplikacijo FFS v območju delovnega tlaka med 16 - 30 barov. V nadaljevanju je na sliki 1 predstavljen primer šobne shema pršilnika, za porabo vode med 1500 do 2400 l/ha.

 

Slika 1: Shematsko prikazan šobni venec z barvno kodirano šobno shemo: http://www.fito-info.si/slike/obv/Slika1.png

 

Za zmanjšanje zanašanja v največji meri je poleg uporabe šob za zmanjševanje zanašanja (drifta) na pršilnikih potrebno uporabljati tudi enostransko zaporo zračnega toka. Enostransko zaporo zračnega toka ventilatorja obvezno uporabljamo pri robljenju hmeljišč ter pri enostranskih prehodih. Zračno zaporo namestimo na eno stran ventilatorja kot kaže slika 2.

 

Slika 2: Sodoben hmeljarski pršilnik z nameščeno zračno zaporo ter vgrajenimi šobami za zmanjševanje zanašanja: http://www.fito-info.si/slike/obv/Slika2.png

 

  1. Tehnika pršenja ob robovih škropljenih površin in mejnih površinah (npr. reke, potoki, jezera, nekmetijske površine, idr.)

 

Poleg uporabe tehničnih rešitev zanašanje bistveno lahko zmanjšamo tudi s pravilno tehniko nanašanja FFS. Pršenje hmeljišč ob robovih in mejnih parcelah izvajamo s tako imenovanimi enostranskimi prehodi. To pomeni, da izvajamo aplikacijo samo z eno polovico šobnega venca (eno stranjo) vključno z izpihanim zrakom. Pri škropljenju »vsako tretjo vrsto«, kjer je delovna širina 7,2 m, opravimo škropljenje z najmanj dvema enostranskima prehodoma kot prikazuje slika 3. V primeru, da škropimo »vsako drugo vrsto«, kjer je delovna širina 4,8 m, obvezno opravimo tri enostranske prehode. Pri enostranskih prehodih obvezno uporabljamo zračno zaporo puhala.

 

Slika 3: Shematski prikaz škropljenja hmelja ob robu hmeljišča: http://www.fito-info.si/slike/obv/Slika3.png

 

  1. Klimatske razmere v času nanašanja FFS

 

V skladu z načeli dobre kmetijske prakse varstva rastlin FFS ob uporabi šob za zmanjševanje zanašanja ne smemo nanašati, pri hitrostih vetra več kot 3 m/s. Prav tako naj jih nebi nanašali pri temperaturah višjih od 25° C. Pozno zvečer ter zgodaj zjutraj je optimalen čas za nanašanje FFS, saj so takrat praviloma temperature nižje, relativna zračna vlaga višja, verjetnost pihanja vetra pa manjša.

 

 


Datum objave obvestila: 23.06.2011 11:21
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS