58. VARSTVO HMELJA - 10.06.2011 08:07 - Zaključeno


Obvestilo dne, 7. 6. 2011

Pripravila: Gregor Leskošek, univ.dipl.inž.kmet. in dr. Magda Rak Cizej

 

Hmeljeva peronosporaS spremljanjem ulova spor smo letos pričeli dne, 5. maja na štirih lokacijah v Savinjski dolini, ter 23. maja na lokaciji Radlje ob Dravi. Glede na to, da prognostični model za hmeljevo peronosporo ne javlja ugodnih pogojev za razvoj bolezni je iz grafov ulova spor razvidno, da so le te prisotne na vseh lokacijah, vendar pod kritično mejo, ki je v tem času 40 ulovljenih spor v 4 zaporednih dneh. Zaradi hladnega in deževnega vremena v zadnjih dneh število spor na vseh lokacijah upada, kljub temu vam svetujemo, da pri škropljenju proti ušem in pajku preventivno dodate enega od registriranih kontaknih fungicidov v polovičnem odmerku.

Hmeljeva listna uš

Letos smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 2. maja, kar je 4 dni prej kot v predhodnem letu. Prelet krilatih uši je bil letos v primerjavi z lanskim letom izredno intenziven. Prelet še vedno traja, vendar se umirja. Glede na dolgoletno povprečje pričakujemo, da bo prelet trajal še kakšen teden. Zaradi ugodnih vremenskih razmer v letošnjem letu je populacija hmeljeve listne uši v hmeljiščih izredno velika. V veliko hmeljiščih, kjer je bila populacija uši velika, ste večinoma za robljenje le-teh uporabili insekticid. Večina hmeljev je sedaj že dosegla višino 4-ih metrov, zato vam priporočamo, da za zatiranje uši s sistemičnimi insekticidi ne odlašate.

V ta namen lahko uporabite pripravka na podlagi imidakloprida in sicer Confidor 200 SL (0,6 l/ha) ali Kohinor 200 SL (0,6 l/ha) ali insekticid na podlagi aktivne snovi pimetrozin - Chess 50 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) oz. Teppeki (a.s. flonikamid), katerega uporabite v odmerku 0,18 kg/ha, Priporočamo vam kolobarjenje med različnimi aktivnimi snovmi in nikar ne zmanjšujte priporočenih odmerkov!!! K insekticidom lahko dodate tudi kakšno močilo (npr. Silwet L-77 v 0,01 % konc. ali Nu-film v 0,025-0,05 % konc. idr.).

Hmeljeva pršica

Hmeljevo pršico smo letos našli zelo zgodaj in sicer prve dni maja. Trenutno jo lahko najdete v vseh hmeljišč in sicer že na višini 1,5 metra. Mestoma se že zapreda. Naj vas ne zavede trenutno hladnejše vreme, kar pomeni, da se razvoj pršice upočasni, nikakor pa se ne ustavi!

Natančno preglejte svoja hmeljišča in v primeru najdbe pršice poleg sistemičnega insekticida dodajte akaricid. Za zatiranje hmeljeve pršice imate letos na razpolago 3 akaricide in sicer Vertimec 1,8 % EC (a.s. abamektin) katerega uporabite od 1-1,25 l/ha, Nissorun 10 WP (a.s. heksitiazoks) katerega uporabite od 0,5 do 1,0 kg/ha ter nov akaricid Milbeknock (a.s. milbemektin) katerega uporabite v odmerku 1,5 l/ha. Opozorimo vas naj, da vsi hmeljarji, ki pridelujete hmelj za podjetje Barth, novega akaricida Milbeknock ne smete uporabiti!

Za odločitev o uporabi akaricidov se lahko obrnete na Inštitut – na Oddelek za varstvo rastlin, kjer vam bomo pomagali pri odločitvi.

OPOZORILA: Pri uporabi Vertimec-a bodite pozorni, da ga ne aplicirate v toplem in vročem delu dneva. Njegova uporaba je dovoljena le 1-krat letno in sicer morate upoštevati 50 metrski varnostni pas od površinskih voda (reke, potoki, idr). Varnostni pas za Nissorun je 30 metrov. V primeru, da za aplikacijo uporabite šobe za zmanjšanje zanosa (antidrifne šobe) se varnostni pas do voda za Vertimec in Nisssorun zmanjša na 20.

Koruzna (prosena) vešča

V Žalcu smo v aprilu pričeli s spremljanjem metuljev koruzne vešče. 11. maja smo ulovili prvega metulja, kar je zelo zgodaj. Populacija metuljev je bila v začetku maja zelo številčna in sicer smo 13. maja ulovili na svetlobno vabo že 14 metuljev! Že v lanskem letu smo vas obveščali o visoki populaciji metuljev, ki pa je letos v maja bila bolj intenzivna kot lani. Prejšnji teden smo našli prvo gosenico v Žalcu. Letos smo poskusno pričeli s spremljanjem metuljev koruzne vešče s feromonskimi vabami in eno izmed njih imamo v hmeljiščih na Rojah, kjer se je ulovilo v 14 dneh 33 moških osebkov, za primerjavo v enakem obdobju pa smo na svetlobno vabo v Žalcu ulovili le 4 moške metulje. Iz navedenega je mogeče razbrati, daje populacija na območju Roj izredno velika. Tako vse hmeljarje v širši okolici Žalca (Roje, Vrbje, Gotovlje) pozivamo, da ste pri pregledih hmeljišč pozorni tudi na gosenice koruzne vešče, saj že nekaj let zapored povzroča gospodarsko škodo že 1. generacija. Trenutno vreme malo zavira razvoj gosenic koruzne vešče, vendar pričakujemo, da se bodo te dni pričele izlegati gosenice, tako da vam v ta namen priporočamo uporabo kontaktnega insekticida Karate Zeon 5 CS.


Datum objave obvestila: 10.06.2011 08:07
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS