48. VARSTVO HMELJA - 26.05.2011 09:26 - Zaključeno


Obvestilo dne, 26. 5. 2011

Pripravila: Gregor Leskošek, univ.dipl.inž.kmet. in dr. Magda Rak Cizej

 

Hmeljeva listna uš

Letos smo v Žalcu prvo krilato uš na hmelju našli 2. maja, kar je 4 dni prej kot v predhodnem letu. Prelet krilatih uši je letos v primerjavi z lanskim letom intenzivnejši, še vedno narašča kar se odraža tudi v nasadih hmelja. Glede na dolgoletno povprečje pričakujemo, da bo prelet trajal še najmanj 14 dni. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je populacija hmeljeve listne uši mestoma že zelo kritična (predvsem robovi njiv); na posameznih listih je preko 100 uši, pojavlja se mana, mestoma opažamo že zaviranje rasti hmelja. Prag za zatiranje uši je, ko na posameznih listih najdete preko 200 uši, oziroma 50 uši na večini listov. V povprečju je hmelji visok 3 metre kar še ni primerno za uporabo sistemikov. Za premostitev težav z listnimi ušmi pred uporabo insekticidov s sistemičnim delovanjem, lahko uporabite insekticid Karate Zeon 5 CS s kontaktnim delovanjem. Zanj je znano, da ima slabše delovanje. V kolikor pa imate uši prisotne v večjem obsegu in velikem številu priporočamo robljenje hmeljišč ali škropljenje celotnega nasada z enim izmed sisemičnih insekticidov pri čemer se držite spodnjih mej odmerkov posameznega pripravka. V primerih, ko ste v dvomih ter se ne morete odločiti glede uporabe insekticidov se obrnite na IHPS – Oddelek za varstvo rastlin.

Hmeljeva pršica

Hmeljevo pršico smo letos našli zelo zgodaj in sicer prve dni maja. Najdete jo lahko na višini 1 do 1,5 metra. Trenutno priporočamo, da pri pregledi hmeljišč poleg uši, spremljate tudi prisotnost pršice. Za njeno zatiranje priporočamo, da še počaka. To bo predvidoma v prvi dekadi junija skupaj z uporabo sistemičnih insekticidov za zatiranje uši.

Koruzna (prosena) vešča

V Žalcu smo v aprilu pričeli s spremljanjem metuljev koruzne vešče. 11. maja smo ulovili prvega metulja, kar je zelo zgodaj. Populacija metuljev je letos zelo številčna in sicer smo 13. maja ulovili na svetlobno vabo že 14 metuljev! Že v lanskem letu smo vas obveščali o visoki populaciji metuljev, ki pa je letos še bolj intenzivna. Trenutno še nismo našli zavrtanih gosenic, ki pa jih pričakujemo že konec maja. Tako vse hmeljarje v širši okolici Žalca (Roje, Vrbje, Gotovlje) pozivamo da ste pozorni tudi na gosenice koruzen vešče, saj že nekaj let zapored povzroča gospodarsko škodo že 1. Generacija. Ko bomo našli prve izvrtine, vas obvestimo in takta bo potrebno uporabiti v za ta namen registriran insekticid Karate Zeon 5 CS.

Hmeljeva peronospora - kuštravci

Pri rednih pregledih hmeljišč opažamo, da se kuštravci množično pojavljajo predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Dana, Savinjski golding in Bobek, zlahka pa jih najdemo tudi pri ostalih sortah. Opazni so novi kuštravci, ki so pognali po napeljavi, pojavljajo se tako stranski (lateralni) kuštravci, kot tudi že kuštravi vrhovi (terminalni kuštravci). Opozarjamo vas, da bodite med delom v hmeljiščih dosledni in pozorni ter spremljate pojav kuštravcev. V kolikor opazite kuštravce na več ko 3% rastlin uporabite pripravek Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Škropljenje obvezno po 7-ih do 8-ih dneh ponovite!

Še vedno velja, da za vsak meter višine hmelja uporabite 300 do 400 l vode na hektar. V trem času, ko je hmelj v povprečju visok nekje 3 m uporabite torej 1000 l vode ter 2,5 kg Aliette flash na ha. V kolikor imate mlade nasade (drugoletniki), ki so višji pa odmerek in porabljeno vodo ustrezno povečajte.

V kolikor imate kakršne koli težave, nejasnosti v zvezi z varstvom hmelja, se obrnite na IHPS – na Oddelek za varstvo rastlin, kjer vam bomo pomagali pri odločitvi.


Datum objave obvestila: 26.05.2011 09:26
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS