277. VARSTVO HMELJA - 18.05.2010 13:36 - Zaključeno


Obvestilo dne, 18. 5. 2010

Pripravil: Gregor Leskošek

HMELJEVA PERONOSPORA

Ponovno vas naj opozorimo na pojav kuštravcev, saj je hladno in deževno vreme ustvarilo zelo ugodne razmere za razvoj le teh. Ti so se množično pojavili predvsem v nekaterih nasadih občutljivih sort (Savinjski golding, Bobek, Dana), kjer ob ne-ukrepanju že povzročajo pojav sekundarnih okužb listne mase. Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, zato bodite še posebej pozorni na njihovo prisotnost. Če ste v nasadu opazili kuštravce na več kot 3 % hmeljnih rastlin nemudoma opravite škropljenje. Proti primarni okužbi hmelja s peronosporo uporabite pripravek Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Poraba vode je za vsak meter višine hmelja od 300 do 400 l/ha. Škropljenje po 8 do 10 dneh obvezno ponovite.

HMELJEV BOLHAČ

Pozorni bodite tudi na prisotnost hmeljevega bolhača v hmeljiščih. Hladno in deževno vreme v zadnjem obdobju mu sicer ni ugajalo vendar lahko ob otoplitvah še vedno povzroča škodo predvsem na prvoletnikih. Redno je potrebno pregledovati hmeljišča in ugotoviti prisotnost bolhačev in njihove poškodbe. Za zatiranje hmeljevega bolhača je na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katerega v tem času ko je hmelj visok v povprečju 1,5 m uporabite v odmerku 150 ml/ ha. Še vedno velja, da je poraba vode med 300 in 400 l/ha na 1m višine hmelja.

Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2 - krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Pred njegovo uporabo je potrebno zmulčiti cvetočo podrast (regrat) okrog hmeljišč ter pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin.


Datum objave obvestila: 18.05.2010 13:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS