251. VARSTVO HMELJA - 14.08.2009 08:33 - Zaključeno


Obvestilo dne: 11. 8. 2009

Pripravil: Gregor Leskošek

 

Hmeljeva peronospora

V prvi dekadi avgusta je na različnih lokacijah v savinjski dolini padlo skupno med 60 in 84 mm padavin, ki so sprale fungicidno oblogo iz hmelja. Svetujemo vam, da v kolikor še niste škropili s fungicidi to nemudoma opravite, saj so spore hmeljeve peronospore na vseh opazovanih lokacijah prisotne nad kritični pragom. V ta namen uporabite kontaktne fungicide na osnovi bakra v priporočenih odmerkih ali Delan (v odmerku 1,2 kg/ha) oz. Folpan 80 WDG (v odmerku 3,0 kg/ha). V primeru, da v nasadih že najdete znake okužb hmeljeve peronospore in da pred tem dežjem niste uspeli poškropiti hmeljišč, lahko uporabite delno sistemičen fungicid Curzate R (v odmerku 3,0 kg/ha) ali Ridomil Gold Combi Pepite (v odmerku 6,0 kg/ha), pri čemer morate paziti, da Ridomila ne smete uporabiti več kot 2-krat letno. V tem času morate paziti že na karenco, še posebej pri sortah hmelja, ki jih boste zgodaj obirali. Vsi navedeni fungicidi imajo karenco 14 dni, le Curzate 7 dni.

Hmeljeva pepelovka

V nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana in Celeia najdemo znake bolezni tako na listih kot tudi storžkih. V takšnih nasadih uporabite Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha. V primeru, da ni mogoče kupiti Systhana, lahko uporabite Zato 50 WG v odmerku 0,6 kg/ha, pri čemer dodate polovični odmerek enega od žveplovih pripravkov. V primeru, da v nasadu ne najdete znakov bolezni, ob škropljenju proti hmeljevi peronospori dodate pripravek na osnovi žvepla. Karenca za žveplene pripravke je 7 oziroma 8 dni, za Systhane in Zato je 14 dni.

Hmeljeva pršica

V primeru, da v nasadu še niste uspešno zatrli hmeljeve pršice, veljajo enaka priporočila kot so navedena v Hmeljarskih informacijah št. 8.

Koruzna vešča in hmeljev bolhač

Let metuljev koruzne vešče drugega rodu se nadaljuje. V kolikor insekticida Karate Zeon letos v hmeljiščih še niste uporabili 2-krat (njegova uporaba je omejena 2-krat letno/isti površini), ga je za zatiranje gosenic koruzne vešče smiselno uporabiti v teh dneh. Z njegovo uporabo boste zatrli tudi poletno generacijo hmeljevega bolhača, v kolikor je ta v nasadu še prisoten. Karenca za Karate Zeon je 21 dni. Karate ne uporabljajte v vročem delu dneva, njegova uporaba je priporočena zgodaj zjutraj oziroma pozno zvečer. Ob njegovi uporabi pazite tudi na čebele!


Datum objave obvestila: 14.08.2009 08:33
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS