247. VARSTVO HMELJA - 05.08.2009 11:46 - Zaključeno


Obvestilo dne: 5. 8. 2009

Pripravila: Magda Rak Cizej

Hmeljeva peronospora

V zadnjih dveh dneh smo imeli obilne padavine (70 mm in več), kar pomeni, da je z rastlin hmelja spralo fungicidno oblogo. Škropljenje s fungicidi je potrebno nemudoma ponoviti, saj so spore hmeljeve peronospore na vseh opazovanih lokacijah nad pragom gospodarske škode. V ta namen uporabite kontaktne fungicide na osnovi bakra v priporočenih odmerkih ali Delan (v odmerku 1,2 kg/ha) ali Folpan 80 WDG (v odmerku 3,0 kg/ha). V primeru, da v nasadih že najdete znake okužb hmeljeve peronospore in da pred tem dežjem niste uspeli poškropiti hmeljišč, lahko uporabite delno sistemičen fungicid Curzate R (v odmerku 3,0 kg/ha) ali Ridomil Gold Combi Pepite (v odmerku 6,0 kg/ha), pri čemer morate paziti, da Ridomila ne smete uporabiti več kot 2-krat letno. V tem času morate paziti že na karenco, še posebej pri sortah hmelja, ki jih boste zgodaj obirali. Vsi navedeni fungicidi imajo karenco 14 dni, le Curzate 7 dni.

Hmeljeva pepelovka

V nasadih občutljivih sort kot sta Magnum, Dana in Celeia ob škropljenju proti hmeljevi peronospori dodajte pripravek na osnovi žvepla. Če so v nasadu prisotni bolezenski znaki, potem uporabite Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha. Karenca za žveplene pripravke je 7 oziroma 8 dni, za Systhane 14 dni.

Hmeljeva pršica

V primeru, da v nasadu še niste uspešno zatrli hmeljeve pršice, veljajo enaka priporočila kot so navedena v Hmeljarskih informacijah št. 8.

Koruzna vešča in hmeljev bolhač

Let metuljev koruzne vešče drugega rodu se nadaljuje. V kolikor insekticida Karate Zeon letos v hmeljiščih še niste uporabili 2-krat (njegova uporaba je omejena 2-krat letno/isti površini), ga je za zatiranje gosenic koruzne vešče smiselno uporabiti v teh dneh. Z njegovo uporabo boste zatrli tudi poletno generacijo hmeljevega bolhača, v kolikor je ta v nasadu prisoten. Karenca za Karate Zeon je 21 dni. Ob uporabi Karate Zeona upoštevajte opozorila, ki so navedena v Hmeljarskih informacijah št. 8.


Datum objave obvestila: 05.08.2009 11:46
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS