246. VARSTVO HMELJA - 03.08.2009 12:50 - Zaključeno


Obvestilo z dne, 30. julija

Pripravil: Gregor Leskošek

Hmeljeva peronospora

Za letošnje leto je značilno izrazito neenakomerno cvetenje hmelja. V posameznih hmeljiščih in prav tako na posamezni rastlini hmelja lahko v tem času najdemo od komaj razvitih cvetov do že formiranih storžkov hmelja. Ulovi spor kažejo, da so spore na vseh lokacij prisotne nad kritično mejo, kar v primeru, ugodnih vremenskih razmer, pomeni možnost za okužbo s hmeljevo peronosporo. Večina hmelja je že v fazi oblikovanja storžkov, to pomeni, da je čas, da čim prej opravite drugo škropljenje v cvet. Uporabite enega od bakrovih pripravkov v priporočenih odmerkih. Na voljo sta tudi pripravka Folpan 80 WDG, ki ga v tem času uporabite v odmerku 3 kg/ha in Delan 700 WG, ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,2 kg/ha. Ker je hmelj v občutljivi razvojni fazi moramo ne glede na neugodne vremenske razmere, nanesti fungicidno oblogo, ki varuje cvetove in že formirane storžke pred okužbo. V kolikor na listih hmelja že najdete hmeljevo peronosporo, uporabite enega od delno sistemičnih fungicidov Curzate R v odmerku 3 kg/ha ali Ridomil Gold Combi Pepite v odmerku 6 kg/ha. V tem času morate škropljenja s fungicidi opravljati v 10 do 14 dnevnem razmaku oz. po vsakih obilnejših padavinah.

Hmeljeva pepelovka

Pozorno spremljajte pojav hmeljeve pepelovke v nasadih občutljivih sort. V teh nasadih ne glede na pojav bolezni pri škropljenju proti hmeljevi peronospori dodajajte preventivno enega od pripravkov na podlagi žvepla, ob pojavu bolezni pa uporabite Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha.

Hmeljeva pršica

Sedaj je skrajni čas, da pregledate svoja hmeljišča in ugotovite populacijo pršice (pajka). V nasadih Savinjskega goldinga in pri Aurorah, katere boste obirali že okrog 20. avgusta je za uporabo akaricidov že prepozno, saj je karenca za Vertimec in Nissorun 28 dni. V ostalih nasadih, ki jih boste obirali prve dni v septembru pa ni odveč, da ponovno ugotovite prisotnost pršice in po potrebi uporabite za to dovoljene akararicide v odmerkih, ki so v sladu s škropilnim programom. Pazite na karence!

Koruzna (prosena) vešča

V drugi dekadi julija se je pričel let metuljev koruzne vešče 2. rodu. ki je v tem času na lokaciji IHPS-Žalec je v tem času, v primerjavi z lanskim letom, manjši. Kar pa ne pomeni, da škodljivka ne rabi posebne skrbi, saj je populacija različna od hmeljišča do hmeljišča. Te dni smo našli le posamezne zavrtane gosenice 2. rodu. Tako pričakujemo v naslednjih dneh in v prvi dekadi avgusta množično izleganje ličink. Takrat bo tudi primeren čas za uporabo kontaktnega insekticida Karate Zeon 5 CS. Želimo, da bi z eno aplikacijo preprečili večje škode, ki jo povzročajo gosenice na hmelju. Uporabo Karate Zeon priporočamo v vseh tistih nasadih, kjer ste imeli prisotnost gosenic 1. rodu. Prav tako pa bodite pozorni na škodljivko tudi v drugih nasadih, saj je znano, da let metuljev koruzne vešče 2. generacije traja dolgo (ves avgust in tudi septembra). Karate Zeon je kontakten insekticid, ki ima v teh toplih – poletnih dneh omejeno delovanje in sicer le nekaj dni. Prosimo vas, da v primeru, da imate pri odločanju o zatiranju gosenic koruzne vešče kakšne težave, da se obrnete na Oddelek za varstvo rastlin, IHPS (03 71 21 662). Karenca za Karate Zeon je 21 dni.

Hmeljev bolhač

V drugi dekadi julija smo našli posamične hrošče hmeljevega bolhača, ki so se prehranjevali na spodnjih panogah hmeljnih rastlin. Sedaj populacija hroščev narašča. Hrošči povzročajo škodo že na oblikovanih storžkih. Preglejte svoja hmeljišča, ugotovite populacijo bolhača in v primeru, da ga imate veliko, uporabite kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS. Tako boste z njim hkrati zatrli hrošče hmeljevega bolhača kot tudi gosenice koruzne vešče.


Datum objave obvestila: 03.08.2009 12:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS