235. VARSTVO HMELJA - 09.06.2009 07:32 - Poslano


Obvestilo dne, 15. 5. 2009

Pripravil: Gregor Leskošek

HMELJEVA PERONOSPORA

Po skoraj poletnem vremenu konec aprila je hladno in deževno vreme ustvarilo zelo ugodne razmere za razvoj kuštravcev. Ti so se množično pojavili predvsem v nekaterih nasadih občutljivih sort (Savinjski golding, Bobek) in tam, kjer do sedaj še niste opravili škropljenja.. Zatiranje kuštravcev je za kasnejše uspešno varstvo hmelja pred hmeljevo peronosporo izrednega pomena, zato bodite še posebej pozorni na njihovo prisotnost. Če ugotovite kuštravce na več kot 3 % hmeljnih rastlin v nasadu nemudoma ukrepajte. Proti primarni okužbi hmelja s peronosporo uporabite pripravek Aliette flash v 0,25 % koncentraciji. Poraba vode je za vsak meter višine hmelja od 300 do 400 l/ha. Škropljenje po 8 do 10 dneh obvezno ponovite.

HMELJEV BOLHAČ

V predhodnih številkah hmeljarskih informacij smo vas že opozorili na povečan pojav hmeljevega bolhača v nasadih hmelja. V letošnjem letu smo na hmelju prve hrošče hmeljevega bolhača opazili že v prvi dekadi meseca aprila. Zaradi lepih sončnih in predvsem toplih dni je njegova populacija v nekaterih hmeljiščih že zelo velika kljub temu, da hmelj v teh dneh hitro prirašča. Obstaja velika nevarnost poškodb na poganjkih hmelja, katere lahko bolhači popolnoma uničijo. Redno je potrebno pregledovati hmeljišča in ugotoviti prisotnost bolhačev in njihove poškodbe. Za zatiranje hmeljevega bolhača je na razpolago kontaktni insekticid Karate Zeon 5 CS, katerega v tem času ko je hmelj visok v povprečju 1,5 m uporabite v odmerku 150 ml/ ha. Še vedno velja da je poraba vode med 300 in 400 l/ha na 1m višine hmelja.

Opozorimo naj vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon na istem zemljišču dovoljena le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Pred njegovo uporabo je potrebno zmulčiti cvetočo podrast (regrat) okrog hmeljišč ter pazite, da Karate Zeon uporabite 40 metrov proč od vodnih površin.


Datum objave obvestila: 09.06.2009 07:32
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS