226. VARSTVO ŽITNIH POSEVKOV - 15.05.2009 14:28 - Poslano


VARSTVO OZIMNIH ŽIT PRED ŠKODLJIVCI IN BOLEZNIMI

Rdeči žitni strgač

Toplo vreme ugodno vpliva na razvoj in aktivnost ličink žitnega strgača , ki strgajo zgornjo povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja poškodovan in se suši. Hroščkov običajno ne zatiramo, cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink . Priporočamo, da uporabite enega izmed insekticidov: Bulldock EC 25 , Karate Zeon 5 CS , Decis 2,5 EC , Fastac 10 SC . Piretroide smete v integrirani pridelavi uporabiti le enkrat letno.

Uši v žitnih posevkih

Žita napada veliko vrst listnih uši: velika žitna uš, zelena žitna uš, svetla žitna uš, čremsina uš. Večje populacije uši zasledimo v žitih predvsem v obdobju začetka cvetenja. Najintenzivnejše pa se hranijo na klaskih v času mlečne zrelosti. Poleg neposredne škode so škodljive tudi zaradi prenosa virusov. V posevkih žit zdaj zasledimo največ zelenih žitnih uši.

Uši navadno zatiramo v obdobju cvetenja in ob začetku mlečne zrelosti . Če je mogoče združite obe škropljenji, tako za žitnega strgača kot za listne uši. Za zatiranje uši lahko v integrirani pridelavi uporabite naslednje fitofarmacevtske pripravke: Bulldock EC 25 , Karate Zeon 5 CS , Decis EC 2,5 in Pirimor 50 WG . Piretroide smete v integrirani pridelavi uporabiti v le enkrat letno.

Škropljenje opravite v skladu z Zakonom o varstvu rastlin, kajti vsi navedeni insekticidi so strupeni za čebele. Škropite zvečer, dve uri po sončnem zahodu ali zgodaj zjutraj, dve uri pred sončnim vzhodom. V času cvetenja gojenih rastlin in izločanja medene rose mora vsak uporabnik vsaj 48 ur pred škropljenjem s pripravkom, ki je strupen za čebele, obvestiti čebelarje, ki imajo panje v oddaljenosti do 3 km od mesta škropljenja.

Bolezni žit

Vremenske razmere za razvoj pepelaste plesni so vse bolj ugodne. V posevkih ozimne pšenice jo je še zelo malo. Ob ugodnih vremenskih pogojih, pa lahko pričakujemo močnejši napad pepelaste plesni. V posevkih ječmena pa najdemo predvsem ječmenovo mrežasto pegavost in ječmenov listni ožig. V posameznih posevkih pšenice se pojavljajo okužbe s septorijsko pegavostjo. V kolikor še niste opravili škropljenja in imate težave z obvladovanjem navedenih bolezni to storite nemudoma. Pri izbiri fungicidov dajte prednost tistim, ki hkrati delujejo tudi na bolezni klasa (fuzarioze, rjavenje pšeničnih plev). Uporabite lahko naslednje pripravke: Amistar exstra , Artea plus , Archer top 400 EC , Bumper 25 EC, Eminent 125 EW , Falcon EC 460 , Folicur EW 250 , Impact , Opus team ali Sphere 535 SC . Več informacij o zatiranju bolezni in škodljivcev v žitih najdete v Obvestilih poljedelcem številka 3 na www. ihps.si.


Datum objave obvestila: 15.05.2009 14:28
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS