215. VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 16.04.2009 13:20 - Poslano


Obvestilo dne, 16. 04. 2009

Pripravil: Silvo Žveplan

VARSTVO ŽIT PRED BOLEZNIMI

Na območju Spodnje Savinjske doline ozimna pšenica zaključuje z razraščanjem in prehaja v fazo razvoja prvega, zgodnje setve že drugega kolenca (BBCH 31-32). Posevki ozimnega ječmena so večinoma v fazi dveh kolenc (BBCH 32). Višje temperature ugodno vplivajo na rast in razvoj posevkov žit. Na njivah smo že opazili pšenično listno pegavost v posevkih pšenice in ječmenovo mrežasto pegavost ter rženi (ječmenov) listni ožig v posevkih ječmena. Pepelaste plesni v posevkih žit še nismo opazili. V prihodnjih dneh, ko naj bi se nadaljevalo toplo vreme z nekaj padavinami, lahko pričakujemo pojav pepelaste plesni. Ječmen je navadno napaden bolj zgodaj in je bolj občutljiv za zgodni napad.

Pri izbiri fungicidov dajte prednost tistim, ki poleg pšenične listne pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, pepelaste plesni in rij hkrati delujejo na bolezni klasa (fuzarioze, rjavenje pšeničnih plev). Priporočamo uporabo: Amistar exstra , Artea 330 EC , Archer top 400 EC , Bumper 25 EC, Eminent 125 EW , Falcon EC 460 , Folicur EW 250 , Impact , Opus team, Sphere 535 SC .

Opozarjamo vas, da pred vsakim škropljenjem posevkov pozorno preberete navodila za uporabo, katera so priložena vsakemu fitofarmacevtskemu sredstvu!

VARSTVO ŽIT PRED ŠKODLJIVCI

Rdeči žitni strgač

Zelo toplo vreme v prvi polovici meseca aprila je vzrok, za zelo zgoden pojav hroščev rdečega žitnega strgača v letošnjem letu. Našli smo že poškodbe od žitnega strgača v posevkih pšenic in ječmena. Hroščki povzročajo škodo z najedanjem listov v obliki podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami. Poškodb še ni veliko, je pa opaziti veliko odraslih žitnih strgačev, ki se intenzivno parijo. Skoraj na vseh opazovanih lokacijah smo opazili, da so samice že začele odlagati jajčeca. Iz njih se po 8 do 17 dneh (odvisno od temperatur) izležejo ličinke, ki strgajo zgornjo povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja poškodovan in se suši. Priporočamo vestno pregledovanje posevkov!

Hroščkov običajno ne zatiramo. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink .

Priporočamo, da uporabite enega izmed insekticidov: Bulldock EC 25 , Decis 2,5 EC , Fastac 10 SC , Karate Zeon 5 CS .

Če želi pridelovalec v integrirani pridelavi piretroide uporabiti dvakrat letno, mora za to dobiti soglasje kontrolne organizacije, ki preveri upravičenost dvakratne rabe!

Ob škropljenju je potrebno upoštevati vse ukrepe za varstvo čebel, kajti vsi prej navedeni insekticidi so strupeni za čebele. Škropite zvečer, dve uri po sončnem zahodu ali zgodaj zjutraj, dve uri pred sončnim vzhodom. V času cvetenja gojenih rastlin in izločanja medene rose mora vsak uporabnik vsaj 48 ur pred škropljenjem s pripravkom strupenim za čebele, obvestiti čebelarje, ki imajo panje v oddaljenosti do 3 km od mesta škropljenja!

Podrobnejše informacije o varstvu žit pred boleznimi in škodljivci, o pragovih škodljivosti, o kritičnih številih ter o odmerkih priporočenih fitofarmacevtskih sredstev dobite v Obvestilih poljedelcem št. 3/2009 na spletnem naslovu www.ihps.si Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije!


Datum objave obvestila: 16.04.2009 13:20
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS