211. PRVO DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT - 18.03.2009 11:55 - Poslano


Obvestilo dne, 18. 3. 2009

Pripravila: Barbara Čeh

S prvim dognojevanjem v času razraščanja žit vplivamo na število klasov na kvadratni meter, v tem času pa se začne oblikovati tudi zasnova klasa. Pravočasno dognojevanje je pomembno še zlasti pri ozimnem ječmenu, pri katerem je spomladi čas razraščanja kratek. Priporočljivo je, da pred dognojevanjem vzamete vzorec tal in ga prinesete na IHPS v analizo na vsebnost rastlinam dostopnega dušika. Analizo opravimo v enem delovnem dnevu. Z analizo ugotovimo, koliko rastlinam dostopnega dušika je že prisotnega v tleh do globine 60 cm, ostalo količino do 120 kg/ha dodamo z mineralnim gnojilom. Če analiza pokaže, na primer, da je v tleh 50 kg/ha dušika, ga pognojimo še 70 kg/ha. Vendar naj obrok dušika ne bo večji kot 80 kg/ha, četudi je v tleh trenutno zelo majhna vsebnost rastlinam dostopnega dušika.

Če analize ne izvedemo, potem predvidimo, da za prvo dognojevanje ozimne pšenice običajno zadostuje 40–70 kg/ha dušika, za ozimni ječmen in rž pa 40–60 kg/ha; večji odmerek velja pri redkih, bledih posevkih, manjši pri gostih in bujnih. Na tleh, ki vsebujejo veliko organske snovi, priporočen odmerek zmanjšamo za 10–20 kg/ha. Odmerek zmanjšamo tudi pri posevkih pšenice, ki so se že jeseni razrasli in dosegajo zadovoljivo število poganjkov. Če pa so tla slabo preskrbljena z organsko snovjo, potem odmerek za prvo dognojevanje povečamo za 10–20 kg/ha. Enako velja tudi, če bi bili posevki šele v fazi treh listov.

Če smo gnojenje s fosforjem in kalijem opravili jeseni, potem za prvo dognojevanje uporabimo KAN, če pa jeseni pri predsetveni obdelavi nismo pognojili z ustreznim odmerkom fosforja in kalija, potem za prvo dognojevanje uporabimo NPK gnojilo. Pri tem se ravnamo po potrebnem odmerku za dušik, čim bolj pa se skušamo približati potrebnim odmerkom fosforja in kalija. Za prvo dognojevanje lahko uporabimo tudi razredčeno gnojevko ali gnojnico.

Podrobnejše informacije dobite v Obvestilih poljedelcem št. 1/2009 na spletnem naslovu www.ihps.si Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.


Datum objave obvestila: 18.03.2009 11:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS