206. VARSTVO IN CERTIFICIRANJE HMELJA - 30.09.2008 09:20 - Poslano


Obvestilo dne, 26. septembra 2008

Pripravili: Grega Leskovšek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek, Jožko Livk

VARSTVO HMELJA

Ponovno vas naj opozorimo, da bodite pozorni na varstvo prvoletnikov in ukorenišč. Ti nasadi so še vedno izpostavljeni okužbam s hmeljevo peronosporo. Pogoji za razvoj te bolezni so zelo ugodni, kar se odraža tudi v velikem številu spor, ki jih spremljamo s posebnimi lovilci. Varstvo v tem času je izrednega pomena, saj sedaj prihaja do nastanka sistemičnih okužb, ki se bodo naslednje leto izrazile v obliki kuštravcev. Ti nam spomladi lahko zelo prizadenejo mlade rastline ali celo uničijo sadilni material (ukoreninjence).

Priporočamo vam 2-kratno uporabo Aliette-a Flash (0,25 % konc.) v razmiku 10 dni, uporabite lahko tudi pol-sistemična pripravka Curzate R (0,25% konc.) ali Ridomil Gold Combi Pepite (0,25 % konc), vendar opozarjamo, da lahko zadnjega uporabite samo 2 x letno. Pri izbiri upoštevajte preteklo uporabo pripravkov in kolobarjenje, da preprečite razvoj odpornosti bolezni. Rastline so dovzetne za okužbo dokler imajo razvito zeleno (vitalno) listno maso, zato je potrebno zaščito vršiti tako dolgo (na 10 dni) dokler so rastline v tej fazi.

MINIMALNA KAKOVOSTNE ZAHTEVE PRIDELKA HMELJA IN PREPRODAJNE POGODBE ZA HMELJ

Spoštovani hmeljarji!

Do sedaj ste nekateri hmeljarji svoj pridelek hmelja že certificirali, drugi pa še ne. Čeprav morda malo pozno pa vendarle vas še enkrat opozarjamo na določene zakonske obveznosti, ki jih vaš pridelek hmelja ob certificiranju mora izpolnjevati.

Posamezna pošiljka slovenskega hmelja, ki ste jo že, ali jo boste še certificirali na enem izmed centrov za certificiranje pridelka hmelja lahko vsebuje le maksimalne predpisane vrednosti kakovostnih parametrov. Po Uredbi Komisije (ES) št. 1850/2006 (priloga 1) so te vrednosti naslednje:

Lastnost

Opis

Najvišja vsebnost

(% po teži in masi hmelja)

Pripravljen hmelj

Nepripravljen hmelj

Vlaga

Vsebnost vode.

12

14

Listi in deli trte

Deli listov, deli trte, trta, listi in peclji storžkov; deli pecljev morajo biti vsaj 2,5 cm dolgi, da jih lahko opišemo kot peclje.

6

6

Hmeljni odpad

Majhni delci hmeljne rastline, ki izvirajo iz mehanskega obiranja. Njihova barva je med temno zeleno in črno, na splošno ne izvirajo iz storžkov. Najvišja navedena vsebnost hmeljnega odpada lahko vključuje delce sort hmelja, drugačne od tistih, ki naj se certificirajo, ki skupaj znašajo do 2 % mase.

3

4

Seme (v primeru neosemenjenega hmelja)

Zrelo seme hmelja.

2

2

V primeru, da vaš pridelek hmelja ne bo zadostil tem minimalnim kakovostnim zahtevam ne boste prejeli certifikata ampak samo potrdilo, da je bil pridelek hmelja pridelan v Sloveniji. V primeru, ko bo vsebnost semena presegala zgoraj navedena 2% pa boste vseeno za svoj pridelek hmelja prejeli certifikat, vendar bo na njem navedeno, da je pridelek hmelja osemenjen. Poleg tega vas opozarjamo, da ste v skladu s 20. členom Uredbe o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/2007) dolžni posredovati kopijo vsake sklenjene pred prodajne pogodbe najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pooblaščeni organizaciji (Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).

Še enkrat vam polagamo na srce, da naredite vse, da se izognete morebitnim nevšečnostim!

NAROČILO SADIK HMELJA CERTIFIKATA - A

Za jesen 2008 in spomladi 2009 ne sprejemamo nobenih naročil več za sadike hmelja certifikata – A. Obveščamo pa vas, da imamo že kar nekaj naročil za sadike za jesen 2009 in spomlad 2010. Zaradi organizacije dela pozivamo vse interesente, ki še želijo naročiti sadike katerekoli sorte hmelja, ki jo pridelujemo na IHPS za jeseni 2009 ali spomladi 2010, da oddajo naročilo pri Jošku Livk in to najkasneje do 15. oktobra 2008. Kontakt: (041)647404.

Obvestilo dne, 26. avgusta 2008

Pripravili: Grega Leskovšek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek, Barbara Čeh, Irena Friškovec

Hmeljeva peronospora

Ponovno vas naj opozorimo, da je zadnje sobotno neurje z obilnimi in intenzivnimi padavinami (na različnih lokacijah po Savinjski dolini je padlo med 90 in 102 mm padavin) izpralo fungicidno oblogo iz hmelja. Svetujemo vam, da škropljenje s fungicidi nemudoma opravite v vseh nasadih poznih sort kjer je do obiranja še najmanj 14 dni, kolikor znaša karenca za vse fungicide, registrirane za zatiranje hmeljeve peronospore. Poleg pripravkov na osnovi bakra vam v tem času priporočamo tudi pripravek Delan 700 WG v odmerku 1,2 kg/ha, ki ima delno kurativno delovanje in je manj podvržen izpiranju. Uporabo Folpana 80 WDG, v odmerku 3 kg/ha svetujemo predvsem v nasadih Magnuma nove slovenske sorte 279D112, pa tudi Celeie in Cerere saj ima pripravek stranski učinek tudi na sivo plesen (Botryitis cinerea). V primeru, da se vam je bolezen že pojavila na storžkih pa nemudoma uporabite Ridomil Gold Combi Pipite v odmerku 6 kg/ha ali pa Aliette flash v 0,25% koncetraciji.

Hmeljeva pepelovka

Za hmeljevo pepelovko še vedno velja navodilo, da v nasadih občutljivih sort hmelja kot so Magnum, nova slovenska sorta 279D112, pa tudi Celeia in Cerera preventivno dodajate enega od pripravkov na osnovi žvepla. V kolikor pa najdete okužene storžke, nasad nemudoma poškropite s sistemičnim fungicidom Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha. Karenca za Systhane 12 E je 14 dni, za žveplene pripravke pa 7 oziroma 8 dni .

Posebno pozorni bodite tudi na varstvo prvoletnikov saj so le-ti tudi ogroženi, neglede na to, če jih boste obirali ali ne kakor tudi na ukorenišča. Svetujemo vam, da prvoletnike in ukorenišča dosledno varujete proti hmeljevi peronospori tudi v času obiranja!

UKREPI V HMELJIŠČIH, KI JIH JE MOČNO PRIZADELO NEURJE

Sobotno neurje je zopet naredilo kar precej škode v nasadih hmelja. V hmeljiščih kjer ste imeli točo ter je pridelek 100% uničen, vam, priporočamo, da rastlin pustite viseti in jih ne porežete.

B. Čeh, I. Friškovec: POTEK SPREMLJANJA PARAMETROV TEHNOLOŠKE

ZRELOSTI

V zadnjih dneh julija smo začeli spremljati parametre tehnološke zrelosti na več lokacijah pri Savinjskem goldingu, pri drugih sortah (Aurora, Magnum, Celeia, Bobek, Taurus, 279D112) pa smo začeli z vzorčenjem v prvih dneh avgusta.

Rezultate vzorčenj storžkov pomembnejših sort z več lokacij vam tudi v tej sezoni sporočamo preko Hmeljarskih informacij, najbolj ažurno pa dobite podatke o tehnološki zrelosti na odzivniku IHPS (03 71 21 660) , ki jih osvežimo ob torkih in petkih po 14 uri .

Savinjski golding je v tehnološko zrelost na večini opazovanih lokacij v Savinjski dolini prešel po 18. avgustu. Na lokaciji Koroška ta sorta takrat še ni prešla v tehnološko zrelost, saj se je masa storžkov še povečevala, vlaga pa intenzivno padala. Vlaga je bila na vseh opazovanih lokacijah ob koncu prejšnjega tedna pod 79%. 25. avgusta je bila vlaga v storžkih na lokaciji Žalec pri Savinjskem goldingu pod 78%.

Obvestilo dne, 18. avgusta 2008

Pripravili: Grega Leskovšek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek

Hmeljeva peronospora

Zadnje neurje z obilnimi in intenzivnimi padavinami je izpralo fungicidno oblogo iz hmelja predvsem so nezaščiteni vrhovi rastlin. Prav tako je iz ulova spor razvidno, da so le te prisotne na večini lokacij nad kritično mejo, zato je nevarnost okužb visoka. Svetujemo vam, da škropljenje s fungicidi nemudoma opravite v vseh nasadih poznih sort kakor tudi v nasadih Aurore kjer je do obiranja še najmanj 14 dni. Ponovno vas naj opozorimo, da morate biti še posebej pozorni na 14 dnevno karenčno dobo, ki je določena za vse fungicide, registrirane za zatiranje hmeljeve peronospore. Poleg pripravkov na osnovi bakra vam v tem času priporočamo tudi pripravek Delan 700 WG v odmerku 1,2 kg/ha, ki ima delno kurativno delovanje in je manj podvržen izpiranju. Uporabo Folpana 80 WDG, v odmerku 3 kg/ha svetujemo predvsem v nasadih Magnuma nove slovenske sorte 279D112, pa tudi Celeie in Cerere saj ima pripravek stranski učinek tudi na sivo plesen (Botryitis cinerea). V primeru, da se vam je bolezen že pojavila na storžkih pa nemudoma uporabite Ridomil Gold Combi Pipite v odmerku 6 kg/ha ali pa Aliette flash v 0,25% koncetraciji.

Hmeljeva pepelovka

Pozorni bodite tudi na hmeljevo pepelovko, saj je le-ta prisotna v večini nasadov občutljivih sort hmelja kot so Magnum, nova slovenska sorta 279D112, pa tudi Celeia in Cerera. Svetujemo vam, da v kolikor najdete okužene storžke, nasad nemudoma poškropite s sistemičnim fungicidom Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha. V kolikor bolezni v svojih nasadih ne najdete, velja priporočilo, da poleg ostalim fungicidom preventivno dodate enega od pripravkov na osnovi žvepla. Karenca za Systhane 12 E je 14 dni, za žveplene pripravke pa 7 oziroma 8 dni .

Koruzna (prosena) vešča

Na svetlobni vabi v Žalcu še vedno beležimo ulove metuljev koruzne (prosene) vešče. Število ulovljenih metuljev je v zadnjih dneh manjše kot je bil v začetku avgusta, kar je verjetno posledica hladnejših noči. Glede na dinamiko ulova metuljev iz preteklih let predvidevamo, da bo let metuljev koruzne vešče še trajal. Zato priporočamo, da pri poznih sortah hmelja, katere boste obirali v II. dekadi septembra in pri katerih do sedaj za zatiranje gosenic koruzne vešče še niste uporabili insekticida, dodate k fungicidom tudi insekticid Karate Zeon 5 CS. Pri uporabi kontaktnega insekticida Karate Zeon 5 CS upoštevate vse omejitve glede njegove uporabe in sicer, da ga na isti površini smete uporabiti le 2-krat letno ter pazite na varstvo čebel. Natančna opozorila glede uporabe Karate Zeon-a si poglejte v prejšnji - 10. št. Hmeljarskih informacij. Karenca za Karate Zeon 5 CS je 21 dni!


Datum objave obvestila: 30.09.2008 09:20
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS