269. JABLANE - 11.09.2008 13:55 - Poslano


Pozne sort jablan je še smiselno škropiti proti škrlupu in skladiščnim boleznim . Priporočamo predvsem uporabo pripravka Bellis v 0,08% konc ., ki ima 7 dni karence.

Pazite na karenco!

HRUŠEV OŽIG

Vsem imetnikom pečkatega sadja priporočamo, da redno in temeljito pregledujejo stanje dreves in v primeru suma na okužbo z hruševim ožigom o tem nemudoma obvestijo fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp


Datum objave obvestila: 11.09.2008 13:55
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS