268. JABLANE IN HRUŠEV OŽIG - 05.09.2008 08:25 - Poslano


JABLANE

Nasade poznih sort jablan še naprej škropimo proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so : Dithane M-45 v 0,25% konc. , Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% konc. , Kor DG v 0,2-0,25% konc. , Captane 45 WP v 0,25 % konc., Merpan 50 WP v 0,25-0,3 % konc ., Merpan 80 WDG v 0,15 % konc., Kor DG v 0,25% konc. ali Bellis v 0,08% konc .

Pazite na karenco uporabljenih pripravkov!

HRUŠEV OŽIG

Vsem imetnikom pečkatega sadja priporočamo, da redno in temeljito pregledujejo stanje dreves in v primeru suma na okužbo z hruševim ožigom o tem nemudoma obvestijo fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp


Datum objave obvestila: 05.09.2008 08:25
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS