266. JABLANE IN HRUŠKE - 20.08.2008 16:05 - Poslano


Nasade jablan in hrušk še naprej škropimo proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so : Delan 700 WG v 0,075% konc., Dithane M-45 v 0,25% konc. , Dithane DG NEOTEC v 0,20- 0,25% konc. , Kor DG v 0,2-0,25% konc. , Captane 45 WP v 0,25 % konc., Merpan 50 WP v 0,25-0,3 % konc ., Merpan 80 WDG v 0,15 % konc., Kor DG v 0,25% konc. Polyram DF v 0,2% konc., Thiram 80 WG v 0,2-0,25% konc., Bellis v 0,08% konc ali Syllit v 0,1-0,16 % konc .

Za preprečevanje okužb z jablanovo pepelovko priporočamo uporabo sredstev na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus, Kalinosul, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit jet) v odmerku 2 kg/ha .

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, moramo pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast in o ukrepu obvestiti bližnje čebelarje. Škropimo proti večeru, ko se čebele umaknejo v panje.

Pazite na karenco!

HRUŠEV OŽIG

Vsem imetnikom pečkatega sadja priporočamo, da redno in temeljito pregledujejo stanje dreves in v primeru suma na okužbo z hruševim ožigom o tem nemudoma obvestijo fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp

Pripravila: Mojca Rot


Datum objave obvestila: 20.08.2008 16:05
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS