266. VARSTVO VINSKE TRTE - 20.08.2008 16:05 - Poslano


PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

V vinogradih zaključujemo s škropljenji proti peronospori vinske trte . Škropljenje priporočamo le še pri poznih sortah, npr. pri Rebuli, Refošku, Cabernet sauvignonu ipd.

Priporočamo predvsem uporabo kontaktnih organskih fungicidov in fungicidov na osnovi bakra.

Pazite na karenco uporabljenih pripravkov! Glede na sorte grozdja, ki jih imate v vinogradu izbirajte pripravke z ustrezno karenco.

Vinogradniki, ki so vključeni v integrirano pridelavo grozdja, morajo upoštevati maksimalno število dovoljenih škropljenj letno za posamezni pripravek

Za preprečevanje okužb z oidijem v tem času uporabljamo predvsem pripravke na osnovi močljivega žvepla.

SIVA GROZDNA PLESEN

V tistih vinogradih, kjer grozdje pogosto gnije je čas za uporabo sredstev proti sivi grozdni plesni (botriticidov).

Kdor je vključen v Integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi: Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) , Teldor SC 500 (1,0-1,5 l/ha) , ki imata dovoljenje za dvakratno rabo letno ali Kidan (3 l/ha) , Cantus WG (1,0-1,2 kg/ha) ali Mythos (2,5 l/ha) ali Pyrus 400 SC (2,0 l/ha) , ki imajo dovoljenje za enkratno rabo letno.

V letošnjem letu ima dovoljenje za te namene tudi biološki pripravek Serenade WP (2,5-4,0 kg/ha), ki se ga lahko uporablja od konca cvetenja do začetka mehčanja jagod, vendar ne več kot petkrat v eni rastni sezoni.

Škropimo le tisti predel vinske trte, kjer se nahajajo grozdi.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev.

Člani Integrirane Pridelave grozdja poleg splošnih načel dobre prakse varstva rastlin dosledno upoštevajte pravilnik in navodila za integrirano pridelavo grozdja.

GROZDNA SUKAČA

V ravninskem predelu v okolici Vipolž v Goriških Brdih se je v zadnjem tednu zelo povečal ulov metuljčkov križastega grozdnega sukača . V ostalih predelih je ulov metuljčkov zelo majhen oz. ga ni. Priporočamo, da v ravninskem predelu Vipolž glede na sorte in stopnjo zrelosti grozdja vinograde ustrezno zaščitite.

Možnosti sta dve:

Prva možnost : Uporaba pripravkov: MATCH 050 EC v 0,1% konc. ali NOMOLT v 0,075% konc., ki imajo karenco 28 dni, ali RELDAN v 0,1% konc., PYRINEX 25 CS v 0,1% konc., in MIMIC v 0,06% konc. ki imajo karenco 21 dni ter LASER v 0,02% konc. ali RUNNER 240 SC v 0,03% konc., ki imajo karenco 14 dni.

Uporabite lahko tudi pripravek STEWARD v 0,015% konc. s 10 dnevno karenčno dobo.

Druga možnost: Uporaba pripravka DELFIN WG pri zgodnejših sortah. Omenjen pripravek nima karence, najbolje pa je, če ga uporabite dvakrat v razmiku 10 dni.


Datum objave obvestila: 20.08.2008 16:05
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS