265. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.08.2008 14:00 - Poslano


PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

V vinogradih počasi zaključujemo s škropljenji proti peronospori vinske trte . Škropljenje še priporočamo pri poznih sortah, npr. pri Rebuli, Refošku, Cabernet sauvignonu ipd.

Škropljenje je smiselno tudi v tistih vinogradih, kjer se je pojavila pozna peronospora . Pri škropljenju vinogradov, kjer se je pojavila pozna peronospora poskrbite za dobro omočenost v predelu grozdov.

Priporočamo predvsem uporabo kontaktnih organskih fungicidov in fungicidov na osnovi bakra.

Pazite na karenco uporabljenih pripravkov! Glede na sorte grozdja, ki jih imate v vinogradu izbirajte pripravke z ustrezno karenco.

Vinogradniki, ki so vključeni v integrirano pridelavo grozdja, morajo upoštevati maksimalno število dovoljenih škropljenj letno za posamezni pripravek

Pregled sredstev za zatiranje peronospore vinske trte

Aktivna snov

Pripravek

Odmerek (% = kg,L/100 L vode)

azoksistrobin

Quadris

0,1

azoksistrobin + folpet

Universalis

0,2

bakrov hidroksid + Zn

Cuprablau Z

Cuprablau Z ultra

0,3-0,5

0,25

bakrov hidroksid

Champion 50 WP

Champ formula 2 FLO

Kocide DF

0,25

0,2

02

bakrov oksid

Nordox 75 WG

0,1-0,2

bakrov oksiklorid

Ramin 50

0,5-0,75

bakrov oksisulfat

Kupro 190 SC

0,5-0,75

bakrov sulfat

Bordojska brozga – Scarmagnan

Bordojska brozga – Caffaro WP

1,0

ciazofamid

Mildicut

0,4

ditianon

Delan 700 WG

0,075

folpet

Folpan 80 WDG

0,125-0,15

klorotalonil

Bravo 500 SC

0,2-0,3

mandipropamid

Revus

0,04-0,06

mandipropamid + folpet

Pergado

0,16-0,25

mankozeb

Dithane DG Neotec

Dithane M-45

Kor DG

0,2-0,25

metiram

Polyram DF

0,24

propineb

Antracol

Antracol WG 70

0,2

propineb + bakrov oksiklorid

Bakreni antracol

0,25-0,35

zoksamid + mankozeb

Electis 75 WG

0,15-0,18

cimoksanil + trifloksistrobin

Eclair 49 WG

0,05

Za preprečevanje okužb z oidijem v ten času uporabljamo predvsem pripravke na osnovi močljivega žvepla.

Seznam pripravkov na osnovi močljivega žvepla:

Aktivna snov

Pripravek

Odmerek (% = kg,L/100 L vode)

močljivo žveplo

Cosan

Kalinosul 80 WG

Kumulus DF

Močljivo žveplo

Pepelin

0,15-0,3

Thiovit Jet

0,3-0,6

SIVA GROZDNA PLESEN

Pri zgodnjih sortah v tistih vinogradih, kjer grozdje pogosto gnije je čas za uporabo sredstev proti sivi grozdni plesni (botriticidov).

Kdor je vključen v Integrirano pridelavo grozdja lahko uporabi: Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) , Teldor SC 500 (1,0-1,5 l/ha) , ki imata dovoljenje za dvakratno rabo letno ali Kidan (3 l/ha) , Cantus WG (1,0-1,2 kg/ha) ali Mythos (2,5 l/ha) ali Pyrus 400 SC (2,0 l/ha) , ki imajo dovoljenje za enkratno rabo letno.

V letošnjem letu ima dovoljenje za te namene tudi biološki pripravek Serenade WP (2,5-4,0 kg/ha), ki se ga lahko uporablja od konca cvetenja do začetka mehčanja jagod, vendar ne več kot petkrat v eni rastni sezoni.

Škropimo le tisti predel vinske trte, kjer se nahajajo grozdi.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev.

Člani Integrirane Pridelave grozdja poleg splošnih načel dobre prakse varstva rastlin dosledno upoštevajte pravilnik in navodila za integrirano pridelavo grozdja.

GROZDNA SUKAČA

V ravninskem predelu v okolici Vipolž v Goriških Brdih se metuljčki križastega grozdnega sukača lovijo v manjšem številu. V ostalih predelih je ulov metuljčkov zelo majhen oz. ga ni.

O morebitnem zatiranju sukačev, bomo poročali v naslednjih obvestilih.


Datum objave obvestila: 12.08.2008 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS