192. VARSTVO HMELJA - 08.07.2008 07:00 - Poslano


Obvestilo dne, 8. julija 2008

Pripravili: Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek

Hmeljeva listna uš

V posamičnih hmeljiščih je od uporabe sistemičnih insekticidov še ostalo nekaj uši, ki jih je mestoma toliko, da boste morali ponovno uporabiti sistemični insekticid (Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SL ali Chess 50 WG). Še posebno pozorno preglejte poleg primarnih listov, tudi liste na panogah, kjer se uši zelo rade prehranjujejo. Če se boste odločili za ponovno uporabo sistemičnih insekticidov, morate le-te nemudoma uporabiti, saj je v večini primerov hmelj že v fazi cvetenja, ko imajo sistemiki slabše delovanje. Med sistemiki morate kolobariti kar pomeni, da v istem hmeljišču v istem letu uporabite isti sistemični insekticid le 1-krat. To velja tudi za pripravek Chess 50 WG, čeprav je z registracijo njegova uporaba dovoljena 3-krat letno. V kolikor v hmeljiščih na posameznih rastlinah najdete posamične uši, se za zatiranje pršiče (pajka) odločite za uporabo akaricida Vertimec 1,8 % EC, ki ima delno tudi insekticidno delovanje. To pomeni, da bo zatrl tudi posamične, mlade uši.

Hmeljeva pršica

Hmeljeva pršica (rdeči pajek) je prisotna v vseh hmeljiščih in sicer tudi na vseh višinah hmelja. Najdemo jo tudi na vrhu rastlin in sicer že na listih panog. Ne podcenjujte populacije pršice, ki je mestoma sicer res še zelo nizka, vendar se ob teh vročih dneh izredno hitro razmnožuje. Posledica tega bo, da se bodo pršice zapredle (naredile pajčevino), skozi katero akaricidi slabše delujejo. Nekateri ste v svojih hmeljiščih že uporabili akaricid, drugim pa svetujemo, da k fungicidom dodate enega od akaricidov in sicer Nissorun 10 WP v odmerku 1,0 kg/ha ali Vertimec 1,8 % EC v odmerku 1,25 l/ha. Opozorimo naj vas, da je potrebno uporabiti Vertimec zgodaj zjutraj, najboljše pa pozno zvečer, kajti pripravek je pod vplivom sončne svetlobe hitro razgradljiv. K akaricidom, še posebno Vertimec-u, vam svetujemo, da dodate enega od močilo (npr. Etalfix Pro v odmerku 0,5 l/ha, Nu-film v 0,025-0,05 % konc., Silwet L-77 v odmerku 100 ml/ha).

Koruzna (prosena) vešča

V nekaterih hmeljiščih v okolici Žalca, Vranskega in Braslovč smo našli v trtah hmelja na višini do 2 metrov posamične izvrtine koruzne vešče. V izvrtinah so gosenice, ki so dolge tudi do 1 cm. Te gosenice so se razvile iz jajčec, ki so bila odložena konec maja. Vsi tisti, ki ste konec maja za zatiranje hmeljeve listne uši uporabili insekticid Karate Zeon, ste preprečili tudi kakšno izvrtino. Trenutno je let metuljev prosene vešče v Žalcu slab. Počasi se zaključuje let prve generacije, vendar po izkušnjah iz prejšnjih let lahko traja do konca julija. Pozorni bodimo na 2. generacijo, še posebej v hmeljiščih, kjer je škodljivka že prisotna. Predvidoma bo potrebno za zatiranje gosenic koruzne vešče konec julija ali v začetku avgusta uporabiti insekticid Karate Zeon 5 CS. O tem vas bomo, glede na potek leta metuljev, tudi obveščali.

Hmeljeva peronospora – prvo škropljenje v cvet

Trenutne vremenske razmere so po vročem in sušnem obdobju zelo ugodne za razvoj hmeljeve peronospore, kar ob upoštevanju stalne prisotnosti spor in obsežnega razvoja bolezni v juniju narekuje potrebo po škropljenju. Večina sort že cveti, zato je sedaj čas, da opravite prvo škropljenje v cvet. Cvetenje je razvojna faza hmelja, ki je najobčutljivejša za okužbe s to boleznijo, zato je pomembno, da s škropljenjem ne odlašate. Tako v primeru ukrepanja proti hmeljevi pršici uporabite enega od bakrovih pripravkov na voljo pa imate tudi Delan 700 WG v odmerku 1,2 kg/ha in Folpan 80 WDG (2,5-3,0 kg/ha). Kurativni pripravek Ridomil Gold Combi Pepite je trenutno smiselno uporabiti samo v zelo okuženih nasadih oziroma, kjer do sedaj še niste uporabili fungicidov.

Hmeljeva pepelovka

Bolezen se v naših razmerah običajno prične pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot je Magnum ali nova sorta 279D112. V primeru ugodnih pogojev pa lahko povzroči škodo tudi na ostalih sortah. V hmeljiščih do sedaj še nismo opazili okužb je pa pomembno, da ste pri pregledih nasadov pozorni na pojav te bolezni. Tako v primeru hmeljišč, kjer ste v preteklih letih imeli težave s to boleznijo, priporočamo, da pričnete s preventivno uporabo pripravkov na osnovi žvepla (5 kg/ha).


Datum objave obvestila: 08.07.2008 07:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS