38. Hrušev ožig in fenološki razvoj jablan - 30.04.2004 16:45 - Poslano


Večina sort jablan je začela cveteti. Na podlagi prognoznega modela za napoved pojava okužb s hruševim ožigom, ki upošteva fenološki razvoj jablan oz. hrušk ter nekatere vremenske spremenljivke, vam sporočamo, da obstaja nevarnost za okužbe nasadov z omenjeno boleznijo. Zaradi tega priporočamo, da v tistih intenzivnih nasadih jablan, kjer je bila v lanskem letu ugotovljena okužba s to boleznijo, opravite prvo škropljenje s pripravkom Aliette flash, v odmerku 3,75 kg na 1000 litrov vode oz. 4 do 5 kg pripravka na hektar. O nevarnosti za okužbe s hruševim ožigom vas bomo tudi v bodoče sproti obveščali.


Datum objave obvestila: 30.04.2004 16:45
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS