41. Škrlup in jablanova pepelovka - 21.05.2004 07:18 - Poslano


Vremenske razmere s pogostimi padavinami omogočajo številne primarne okužbe jablan in hrušk s škrlupom. Za varstvo drevja sedaj svetujemo rabo pripravkov, ki imajo tudi kurativno delovanje, kot so baycor WP 25, indar 5 EW, rubigan 12 E, score, systhane 6 Flo, systhane 12 E ali topas 100 EC . Uporabite lahko tudi pripravek clarinet, stroby WG ali zato . Vsem pripavkom razen clarinet-u priporočamo dodajanje enega izmed dotikalnih fungicidov, kot so chorus 75 WG, delan CS 750 , razni dithani , mytos , polyram DF , syllit 400 SC, tiram 80 WG in podobni. Pri sortah, občutljivih na jablanovo pepelovko, priporočamo izbiro pripravkov, ki so učinkoviti tudi proti tej bolezni. V območjih s hruševim ožigom sedaj odsvetujemo odstranjevanje vršičkov okuženih s pepelovko, zaradi nevarnosti prenosa bakterije. To opravilo preložite na obdobja brez padavin.

V nekaterih nasadih je bil opazen močan ulov jabolčne grizlice. Prag zatiranja je 30 ulovljenih osic na ploščo. Škropljenje proti temu škodljivcu je potrebno opraviti po cvetenju, hkrati z zatiranjem listnih uši. V nasadih, kjer je bil lani ugotovljen hrušev ožig, priporočamo obvezno zatiranje tega škodljivca, saj so poškodovani plodiči vdorna mesta za bakterijo. Pri rabi insekticidov upoštevajte varnosotne ukrepe za čebele!


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:18
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS