39. Varstvo jablan med cvetenjem - 03.05.2004 17:15 - Poslano


Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Muhasto aprilsko vreme se je nadaljevalo tudi v zadnji dekadi aprila. Do zdaj sm o zabeležili 7 okužb z jablanovim škrlupom. Nasadi jablan so sredi cvetenja.

Priporočamo, da preidete na uporabo sistemičnih fungicidov ali strobilurinskih pripravkov. Svetujemo, da v tem času uporabite tiste pripravke, ki imajo najučinkovitejše delovanje na škrlup. Med sistemičnimi pripravki so: Score 250 EC, Indar 5 EC, Clarinet. Od strobilurinskih pripravkov pa sta vam na voljo: Stroby WG in Zato 50 WG.

Poleg omenjenih sistemičnih fungicidov lahko uporabite tudi ostale spodaj navedene pripravke.Vsi pri pravki razen Baycorja delujejo tudi na pepelasto plesen. Topas 100 EC pa je pri nas registriran samo za pepelasto plesen.

Preglednica: Sistemični fungicidi in strobilurinski pripravki za zatiranje jablanovega škrlupa

Pripravek

Aktivna snov

Koncentracija (%)

Odmerek

(kg, L /ha)

Score 250 EC

difenkonazol 250 g/L

0,013

0,2

Indar 5 EW

fenbukonazol 50 g/L

0,06

0,9

Clarinet

fluvinkonazol 50 g/l +pirimetanil 150 g/l

0,15

1,5

Stroby WG

krezoksil - metil 50 %

0,015

0,2

Zato WG

trifloksistrobin 50 %

0,015

0,15

Baycor WP 25

bitertanol 50 %

0,06

0,6

Rubigan 12 E

fenarimol 120 g/L

0,05

0,6 - 0,8

Systhane 6 FLO

miklobutanil 60 g/L

0,07

1

Systhane 12-E

miklobutanil 125 g/L

0,035

0,4

Topas 100 EC

penkonazol 100 g/L

0,025

0,25

V tem obdobju naj presledki med škropljenjem v intenzivnih nasadih, ne bodo daljši od 7 do 8 dni . Sistemične in strobilurinske pripravke uporabljajte izmenično z enakimi presledki med škropljenji do konca nevarnosti primarnih okužb. Omenjeni pripravki imajo daljše kurativno in kr ajše preventivno delovanje. Zato je vsem, razen Clarinetu, potrebno dodati enega od kontaktnih fungicidov kot so: Dithan M 45, Dithan DG, Mazeb, Mankozeb 80 WG ali Polyram DF, vsi v 0,25 % koncentraciji. Namesto slednjih lahko dodate tudi Delan v 0,035 % konc. ali Syllit v 0,15 % konc. Pripravke na osnovi captana uporabite po cvetenju.

Rdeča sadna pršica

Po otoplitvi med 20. 4. in 23. 4., so se začele izlegati ličinke rdeče sadne pršice. Toplo vreme v zadnjih dneh je še pospešilo njihov razvoj. V tem tednu je čas, da v nasadih, kjer so bili pragovi pri zimskih pregledih jajčec preseženi (1000 jajčec/m), opravite škropljenje z enim od akaricidov. Uporabite lahko: Demitan konc. 0,05 % ( 0,6 – 0,7 L/ha) ali Ortus 5 SC konc. 0,1% (1,0 L/ha). Pripravek Vertimec 1,8 EC ( 0,75 L/ha) v kombinaciji z enim od mineralnih olj (2,5 L/ha) svetujemo po potrebi uporabiti v kasnejšem času.

Jabolčna grizlica

Pri spremljanju ulova jabolčne grizlice na bele lepljive plošče beležimo zelo številčno različne ulove. V povprečju se ti gibljejo od 6 – 12 grizlic na ploščo. Na določenih lokacijah pa so pragovi (30 osic/ ploščo) že močno preseženi. Priporočamo, da tam, kjer so in bodo pragovi preseženi, ob koncu cvetenja uporabite pripravek Calypso SC 480 konc. 0,02 % (0,2 L/ha). Omenjeni pripravek je neškodljiv za čebele, zato ima prednost pred ostalimi registriranimi sredstvi za zatiranje grizlice. Uporabite lahko še: Basudin 600 EW konc. 0,13 % (1,3 L/ha), Diazol 40 WP konc. 0,15% (1,5 kg/ha), Diazinon konc. 0,3 % (3 kg/ha) ali Zolone liquide konc. 0,2 % (2 L/ha).

Pazite, da boste pred škropljenjem imeli pomulčeno podrast, saj regrat polno cveti in privablja čebele.

Jabolčni zavijač

V prihodnjih dneh pričakujemo pojav prvih metuljčkov jabolčnega zavijača. Trenutno je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 63 °C (Črnova) do 73 °C (Mirosan), metuljčki pa začnejo z letom, ko je ta med 80 do 100 °C. Čas je, da nastavite vabe za spremljanje tega škodljivca. Tudi tisti, ki ste se odločili, da boste za zatiranje jabolčnega zavijača uporabili metodo zb eganja (konfuzijo) izobesite dispenzorje RAK 3.

Sadni listni duplinar

V nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z listnim duplinarjem priporočamo, da opravite prvo škropljenje proti temu škodljivcu, ko bo zaključeno cvetenje vseh sort. Uporabite lahko enega od klornikotinilnih insekticidov (Actara, Calypso, Confidor, Mospilan). Po 15 do 18 dneh pa opravite škropljenje s pripravkom iz skupine IRI (Match, Nomolt).


Datum objave obvestila: 03.05.2004 17:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS