42. Varstvo jablan - 21.05.2004 07:25 - Poslano


Jablanov škrlup

Aprilsko vreme se je nadaljevalo tudi v prvi dekadi maja. Prognozni model za jablanov škrlup je na podlagi meritev opravljenih z Adconovimi agrometeorološkimi postajami zabeležil do sedaj 9 okužb. Hladno vreme za ta letni čas je vplivalo tudi na razvoj jablan, ki so že odcvetele in so v fazi zavezovanja plodičev.

Zaradi ugodnih vremenskih razmer za razvoj jablanovega škrlupa p riporočamo, da še naprej nadaljujete z izmenično uporabo sistemičnih fungicidov in strobilurinskih pripravkov do konca nevarnosti primarnih okužb. Svetujemo, da v tem času uporabite tiste pripravke, ki imajo najučinkov itejše delovanje na to bolezen. Med sistemičnimi pripravki so: Score 250 EC ali Indar 5 EC, od strobilurinskih pripravkov pa sta vam na voljo Stroby WG ali Zato 50 WG.

Poleg omenjenih lahko uporabite tudi ostale spodaj navedene pripravke. Vsi pripravki razen Baycor- ja delujejo tudi na pepelasto plesen. Po cvetenju je priporočljivo proti pepelasti plesni dodajati pripravke na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo ali Pepelin , vse v 0,2 % koncentraciji.

Preglednica: Sistemični in strobilurinski fungicidi za zatiranje jablanovega škrlupa

Pripravek

Aktivna snov

Koncentracija (%)

Odmerek

(kg, L /ha)

Score 250 EC

difenkonazol 250 g/L

0,013

0,2

Indar 5 EW

fenbukonazol 50 g/L

0,06

0,9

Clarinet

fluvinkonazol 50 g/l +pirimetanil 150 g/l

0,15

1,5

Stroby WG

krezoksil - metil 50 %

0,015

0,2

Zato WG

trifloksistrobin 50 %

0,015

0,15

Baycor WP 25

bitertanol 50 %

0,06

0,6

Rubigan 12 E

fenarimol 120 g/L

0,05

0,6 - 0,8

Systhane 6 FLO

miklobutanil 60 g/L

0,07

1

Systhane 12-E

miklobutanil 125 g/L

0,035

0,4

Topas 100 EC

penkonazol 100 g/L

0,025

0,25

Prej omenjeni pripravki imajo daljše kurativno in krajše preventivno delovanje, zato jim je potrebno dodati enega od kontaktnih fungicidov. Po cvetenju dajte prednost pripravkom na osnovi kaptana kot so: Captan 50 WP ali Merpan 80 WDG.

Sadni listni duplinar

V nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave predvsem z tretjo generacijo li stnega duplinarja v času obiranja priporočamo, da zdaj opravite prvo škropljenje z enim od klornikotinilnih insekticidov (Actara, Calypso, Confidor, Mospilan). Po 15 do 18 dneh pa opravite škropljenje s pripravkom iz skupine IRI (Match, Nomolt).

Jabolčni zavijač

Prve ulove metuljčkov jabolčnega zavijača smo zabeležili 12. maja. Trenutno je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 89 °C (Črnova) do 114 °C (Mirosan). O optimalnih rokih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

Rdeča sadna pršica

Še vedno bodite pozorni n a rdečo sadno pršico. V kolikor je prag presežen (5 pršic/list), opravite škropljenje z enim od akaricidov. Uporabite lahko: Demitan ( 0,6 – 0,7 L/ha), Ortus 5 SC (1,0 L/ha) ali pripravek Vertimec 1,8 EC ( 0,75 L/ha) v kombinaciji z enim od mineralnih olj (2,5 L/ha). .

Pripravila: Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:25
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS