41. Varstvo žit in krompirja - 21.05.2004 07:29 - Poslano


VARSTVO OZIMNIH ŽIT PRED BOLEZNIMI

Na območju Spodnje Savinjske doline večina ozimnega ječmena začenja klasenje (BBCH 49 –51). Ozimna pšenica je sredi kolenčenja (BBCH 32- 33).

Opozarjamo vas na močnejše okužbe ozimnega ječmena z ječmenovim listnim ožigom in ječmenovo mrežasto pegavostjo. Hladno in vlažno vreme ustvarja ugodne pogoje za razvoj teh dveh bolezni. Na njivah, kjer je okužene več kot 30 % površine priporočamo, da opravite škropljenje z enim od fungicidov. Pri izbiri fungicidov dajte prednost tistim, ki hkrati delujejo na bolezni klasa (fuzarioze, rjavenje pšeničnih plev) kot so: Artea, Archer top 400 EC, Eminent 125 EW, Falcon EC 460, Flamenco, Folicur BT, Folicur plus, Opus ream. Omenjeni fungicidi dobro delujejo tudi na pepelasto plesen in rje.

Pepelasto plesen smo v zelo majhnem obsegu opazili le v ozimnem ječmenu. Še naprej pregledujte njive, saj jo lahko ob otoplitvi vremena pričakujemo v večjem obsegu.

V ozimni pšenici priporočamo uporabo naštetih fungicidov v fazi oblikovanja polnega klasa do cvetenja v kolikor ste prvo škropljenje že opravili oziroma do sedaj pepelaste plesni niste zasledili v večjem obsegu.

ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

Krompir, ki je bil pozno sajen v tem času kali. V razvojni fazi krompirja 5 do 10 cm lahko za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov uporabiteše: Basagran 600 (za uničevanje širokolistni h plevelov) in Tarot 25 DF , ki poleg enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov deluje tudi na nekatere širokolistne plevele. Herbicidu Tarot 75 DF za boljše oprijemanje obvezno dodajte močilo. Na trgu je dovolj izbire med graminicidi, ki jih lahko uporabimo še nekoliko kasneje in se za njihovo uporabo odločite glede na velikost travnih plevelov. Od graminicidov lahko uporabite: Agil 100 EC, Aramo 50, Focus ultra, Fusilade super, Fusilade ultra in Targa - super.

Pripravila: Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:29
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS