44. HRUŠEV OŽIG - VELIKA NEVARNOST CVETNIH OKUŽB - 21.05.2004 07:31 - Poslano


Toplo vreme v zadnjih dneh ugodno vpliva na razvoj bakterije hruševega ožiga. Po modelu za spremljanje razvoja bakterije je sedaj na celotnem območju Gorenjske ter na ljubljanskem območju, kjer so bile lani okužbe najmočnejše, velika nevarnost za okužbe cvetov . Do cvetnih okužb lahko pride v območjih in legah, kjer gostiteljske rastline še cvetijo. Sadjarjem svetujemo, da takoj opravijo preventivna škropljenja cvetočih rastlin, posebno tam, kjer so bile lani odkrite okužbe z bakterijo. Za varstvo lahko uporabite aliette flash v 0,375 % koncentraciji ali bakrov pripravek v 0,06 % koncentraciji. Velika nevarnost za okužbe z bakterijo pa je tudi pri drugih gostiteljskih rastlinah, ki sedaj cvetijo, predvsem pri kutini, glogih in panešpljah.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS