42. VARSTVO OZIMNIH ŽIT - 21.05.2004 07:31 - Poslano


Hladno vreme zadržuje razvoj ozimnih žit, ki v primerjavi s preteklimi leti zaostajajo v razvoju za 1 do 2 tedna. Ozimni ječmeni sedaj večinoma klasijo. Razmere so še naprej ugodne za širjenje glivičnih bolezni. Pridelovalcem, ki posevkov ječmena še niso škropili svetujemo, da to storijo čim prej. Za škropljenje lahko uporabite pripravke, kot so archer top 400 EC , artea 330 E , falcon EC 460 , folicur BT , folicur EW 250 , opus team in še nekateri. Svetujemo tudi pregledovanje posevkov ozimne pšenice na morebitne okužbe spodnjih listov s pšenično listno pegavostjo. Ob otoplitvi vremena bodite pozorni tudi na okužbe z žitno pepelovko, predvsem v gostih posevkih. V fazi kolenčenja priporočamo škropljenje s fungicidom v primerih, ko so opazni znaki pšenične listne pegavosti na slabi polovici in žitne pepelovke na približno 60 % rastlin.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS