42. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 21.05.2004 07:31 - Poslano


Zaradi deževne pomladi letos opažamo močne okužbe koščičarjev z glivičnimi boleznimi. Na češnjah, višnjah, marelicah in slivah se pojavlja monilija. Pridelovalcem svetujemo izrezovanje okuženih vejic ali vej in škropljenje s pripravkom octave ali bavistin FL. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov! Na češnjah in višnjah se v zadnjih dneh pojavljajo pege višnjeve pegavosti. Za omejevanje širjenja bolezni lahko uporabite fungicidne pripravke, kot je oktave , razni dithani ali baycor . Na češpljah se že pojavljajo rožičavi plodiči, ki jih povzroča gliva Taphrina pruni . Bolezen je možno uspešno zatirati takoj po cvetenju z enim izmed dotikalnih fungicidov. Kjer so se rožiči že pojavili je za zatiranje bolezni že prepozno. Letos opažamo tudi močan pojav breskove kodravosti. Pri močno okuženih drevesih sedaj priporočamo dognojevanje oslabelih rastlin.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS