42. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 21.05.2004 07:31 - Poslano


Vremenske razmere so še naprej zelo ugodne za primarne okužbe jablan in hrušk s škrlupom. Za varstvo drevja še naprej svetujemo rabo pripravkov s kurativnim delovanjem, kot so baycor WP 25, indar 5 EW, rubigan 12 E, score, systhane 6 Flo, systhane 12 E ali topas 100 EC . Uporabite lahko tudi pripravek clarinet, stroby WG ali zato . Vsem pripavkom razen clarinet-u priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida, kot je chorus 75 WG, delan CS 750 , dithane , mytos , polyram DF , syllit 400 SC, tiram 80 WG ali podoben. Kjer se pojavlja jablanova pepelovka priporočamo izbiro pripravkov, ki delujejo tudi proti tej bolezni. Z odstranjevanjem plesnivih vršičkov še počakajte do nastopa daljšega sušnega obdobja.

Vremenske razmere so ugodne za razvoj listnih uši. Opazujte nasade in po končanem cvetenju opravite škropljenje s primernim insekticidom. Kjer je bil opazen močan ulov jabolčne grizlice izberite pripravek, ki uničuje tudi tega škodljivca.


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:31
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS