46. Varstvo jablan - 18.06.2004 02:30 - Poslano


Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Po dežju 12. in 13. junija na lovilcu spor in objektnih stekelcih še vedno beležimo prisotnost askospor. Torej še vedno obstaja nevarnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom. Zato še n aprej priporočamo izmenično uporabo sistemičnih in strobilurinskih pripravkov kot so: Score 250 EC , Indar 5 EC , Stroby WG , Zato 50 WG , Clarinet , Baycor WP 25 , Rubigan 12 E , Systhane 6 FLO , Systhane 12 E ali Topas 100 EC. Omenjenim pripravkom je potrebno dodati enega od kontaktnih fungicidov, saj ti dobro ščitijo plodove pred sekundarnimi okužbami škrlupa. Od kontaktnih fungicidov lahko uporabite naslednje: Delan SC 750, Merpan 50 WP , Merpan 80 WDG, Captane 45 WP , Dithan DG , Dithan M – 45 , Mazeb , Polyram DF ali Sylit .

Proti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin ali Sumpor SC – 80 vse v 0,2 % koncentraciji.

Jabolčni zavijač

Do 20. junija je čas, da opravite škropljenje proti prvemu rodu jabolčnega zavijača z enim od kontaktnih insekticidov kot so: Basudin 600 EW , Diazol 50 EW , Diazinon 20 , Reldan 40 EC ali Zolone liquide . Za uspešnejše zatiranje jabolčnega zavijača lahko omenjenim insekticidom dodate še bioinsekticid Madex v 1/3 odmerku . Pripravki na osnovi diazinona (Basudin 600 EW, Diazol 50 EW, Diazinon 20) hkrati zatirajo tudi ameriškega in vejičastega kaparja ter zeleno, mokasto in krvavo uš, ki so v tem času lahko prisotni v nasadih. Redno spremljajte tudi populacijo rdeče sadne pršice.

Pripravila: A. Ferlež - Rus


Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS