46. VARSTVO POLJŠČIN - 08.06.2004 08:30 - Poslano


Varstvo ozimne pšenice

Do konca cvetenja pšenice je še čas za zavarovanje klasov pred okužbami z glivičnimi boleznimi, predvsem rjavenjem pšeničnih plev in žitno pepelovko. Primerni pripravki so artea 330 E , falcon EC 460 , folicur BT , folicur EW 250 , opus team in še nekateri. Po deževni pomladi lahko v mnogih posevkih žit najdemo listne uši in ličinke žitnega strgača. Ob močnejšem pojavu škodljivcev svetujemo rabo insekticida. Dovoljeni pripravki so: bancol, enduro, fastac, reldan ali sumialfa.

Varstvo krompirja

V nasadih krompirja, kjer so vrste že sklenjene, predvsem v zatišnih in vlažnih legah sedaj že obstaja nevarnost za okužbe krompirja s krompirjevo plesnijo. Priporočamo preventivno škropljenje krompirišč z enim izmed dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, kot so razni dithani, kor, mazeb, mankozeb, penncozeb ali pinozeb. Primerni so tudi ali pripravki kot je antracol, polyram ali quadris . Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi proti črni listni pegavosti, ki smo jo v nekaterih krompiriščih že opazili. Zgodnjega krompirja, ki ga boste izkopali tekom 14 dni ni potrebno škropiti.

Koloradski hrošč že odlaga jajčeca. Ob toplem vremenu lahko v nekaj dneh pričakujemo izleganje ličink. Škropljenje z inekticidom opravite dokler so ličinke majhne saj je delovanje insekticida v začetnih fazah razvoja boljše. Registrirani pripravko za zatiranje koloradskega hrošča so: actara, bulldock, calypso, chromorel, confidor, dipterex, fastac, karate, match, pyrinex in še nekateri.


Datum objave obvestila: 08.06.2004 08:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS