45. Varstvo nasadov krompirja - 05.06.2004 11:30 - Poslano


V mnogih nasadih krompirja so vrste sedaj že strnjene, v tistih nasadih, kjer je prvi vznik krompirja nastopil v z ačetku maja , pa je bila 5 junija na lokaciji v Latkovi presežena tudi fitoftorna vrednost (150) , katera določa v odvisnosti od fenološkega razvoja krompirja uporabo fungicidov s kontaktnim delovanjem. Zaradi ugodnih vremenskih razmer zato priporočamo, da v bujnih nasadih opravite preventivno škropljenje z enim od kontaktnim fungicidom: kot so: Antracol WG 70 , Bakreni antracol , Bakreni dithane , Dithane DG Neotec , Dithane M 45, Dithane M 45 FLO , Dithane EM 70 , Kor DG, Mazeb DF , Pinozeb , Penncozeb 75 DG , Penncozeb 80 WP, Pinozeb M 45, Polyram ali Shirlan 500 SC .

Pripravili: A. Ferlež, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 05.06.2004 11:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS