45. Varstvo jablan - 05.06.2004 11:30 - Poslano


Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Nevarnost za primarne okužbe nasadov jablan z jablanovim škrlupom še vedno obstaja, ugodne pa so tudi vremenske razmere pojav in razvoj škrlupa. Še naprej priporočamo izmenično uporabo sistemičnih in strobilurinskih pripravkov kot so: Score 250 EC , Indar 5 EC , Stroby WG , Zato 50 WG , Clarinet , Baycor WP 25 , Rubigan 12 E, Systhane 6 FLO , Systhane 12-E , Topas 100 EC . Uporabo ome njenih sredstev priporočamo v kombinaciji z enim od kontaktnim fungicidom. P roti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravke na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo ali Pepelin, vse v 0,2 % koncentraciji.

Jablanov zavijač

Glede na ulove metuljčkov s feromonskimi vabami in vsote efektivnih temperatur smo prvo škropljenje proti prvemu rodu jabolčne ga zavi jač a svetovali v času od od 2. do 6. junija . Priporočali smo uporabo pripravkov iz skupine zaviralcev razvoja žuželk (IRI ), insekticidov skupine MAC in kloronikotilne skupine. O času uporabe kontaktnih insekticidov vas bomo obvestili kasneje.

Pripravila: A. Ferlež, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 05.06.2004 11:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS