45. Varstvo vinske trte - 01.06.2004 09:30 - Poslano


Prve primerke oljnih madežev peronospore vinske trte so vinogradniki že zasledili v nekaterih vlažnejših in toplih legah, kjer je trta že močneje odgnala. Stalna vlažnost tal preko zime in pomladi je omogočala dober razvoj zimskih spor, zato lahko ob nadaljnjih ugodnih razmerah za razvoj peronospore pričakujemo pogostejše okužbe. Vinogradnikom svetujemo preventivno škropljenje vinogradov predvsem v legah, kjer se peronospora običajno zgodaj pojavlja. Uporabite enega izmed dotikalnih fungicidov. V legah, kjer se temperature še lahko spustijo pod 7 o C je zaradi nevarnosti ožigov potrebna previdnost pri rabi bakrovih pripravkov. V takih primerih raje izberite pripravek, kot je euparen , folpan , antracol , razni dithani, captani ali podoben. V primeru nadaljevanja spremenljivega vremena se lahko na vršičkih in kabrnikih pojavi tudi siva grozdna plesen, nevarnost je večja v dobro gnojenih vinogradih. Škropljenje z euparenom ali folpanom bo zmanjšalo možnost okužb.

Hladno vreme ovira hiter razvoj vinske trte, zato so letos v mnogih vinogradih opazne poškodbe pršic šiškaric. Pri izjemno močnem napadu in nadaljevanju takega vremena se bodo poškodbe nadaljevale. Škodljivca lahko zatirajte z enim izmed akaricidov, kot je thiodan E , demitan ali orthus . Za zmanjševanje populacije pršic šiškaric svetujemo pri nadaljnjem varstvu vinske trte redno rabo žveplovih pripravkov ali sredstev na osnovi dinocapa.


Datum objave obvestila: 01.06.2004 09:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS