103. VARSTVO HMELJA - 29.06.2006 14:00 - Poslano


Hmeljeva listna uš

Prelet hmeljeve listne uši na hmelj v Žalcu je zaključen. Če primerjamo prelet krilatih uši z lanskim letom vidimo, da je bila dolžina preleta enaka, razlika je v številu krilatih uši, katerih je bilo v letošnjem letu več. Največje število krilatih uši na rastlino na dan je bilo 7. junija in sicer 19 uši na eno rastlino. V istem času v lanskem letu pa smo zabeležili le 2,5 krilate uši/rastlino.

V Hmeljarskih informacijah št. 6, z dnem, 20. junija smo vas opozorili, da je čas za uporabo sistemičnih insekticidov za zatiranje hmeljeve listne uši. Ugotavljamo, da nekateri tega še niste storili, zato vas pozivamo, da to nemudoma opravite, kajti hmelj prehaja že v generativno fazo razvoja. V omenjeni fazi pa je znano, da je delovanje sistemičnih insekticidov slabše. Na razpolago imate pripravke: Confidor SL 200 (0,6 l/ha), Chess 50 WG (0,6 kg/ha) in Kohinor 200 SL (0,6 l/ha).

Večina hmeljarjev pa ste škropljenje proti ušem že opravili. Zato vas opozarjamo, da hmeljišča po škropljenju temeljito pregledate–predvsem vrhove rastlin, da ugotovite uspešnost delovanja sistemičnih insekticidov. V kolikor vam uši v hmeljiščih ostajajo, boste morali škropljenje ponoviti s sistemičnim insekticidom, katerega letos še niste uporabili. Če boste pri odločanju imeli težave, se obrnite na Inštitut na Oddelek za varstvo rastlin ali pokličite na tel. št.: 03-71-21-662 ali GSM: 031-819-532 (g. Leskošek).

Hmeljeva pršica

Ugotavljamo, da je hmeljeva pršica prisotna v večini hmeljišč, kjer je že močno presežen prag škodljivosti, saj poleg odraslih pršic najdemo veliko odloženih jajčec (na posameznih listih tudi preko 100). Mestoma je pršica že tudi zapredena. Proti omenjeni škodljivki morate nemudoma ukrepati, saj so vremenske razmere za njen razvoj zelo ugodne. Na razpolago imate pripravke Nissorun 10 WP, Ortus 5 SC in Vertimec 1,8 % EC. V tem času vam svetujemo uporabo pripravka Nissorun 10 WP v odmerku 1,0 kg/ha ali pripravek Vertimec 1,8 % EC v odmerku 1,25 L/ha. Pripravek Nissorun je po dolgem času ponovno dovoljen in naj vas opomnimo, da ima dobro delovanje na jajčeca.

Tudi pri uporabi akaricidov morate KOLOBARITI, kar pomeni, da v istem letu na isti površini ne smete večkrat uporabiti istega pripravka.

OPOZORILO: Pripravek Vertimec je izredno fotolabilen, saj se pod vplivom UV svetlobe na listu zelo hitro razgradi. Zato bodite posebno pozorni, da ga ne boste uporabljali v sončnem vremenu!

Prosena vešča

Ulov metuljev prosene vešče je slab. Zato zaenkrat še ne moremo govoriti o resnosti pojava te škodljivke. Ko pregledujete hmeljišča za ostale škodljive organizme, bodite pozorni tudi na morebitne izvrtine in iztrebke na trtah, ki so posledica zavrtanih gosenic prosene vešče.

Hmeljeva peronospora

Spore hmeljeve peronospore so prisotne, vendar ulov trosov ne presega kritičnega števila. Zaradi visokih temperatur in daljšega obdobja brez dežja, pa v tem času nevarnosti za okužbo ni. Ne glede na to pa, ker hmelj ponekod že začenja cveteti, je odslej potrebno ob ukrepanju proti hmeljevim ušem in hmeljevi pršici dodajati enega od bakrovih pripravkov polovični koncentraciji. Uporabite lahko tudi pripravek Delan 700 WG v 0,05% koncentraciji.

Pripravil: Gregor Leskošek


Datum objave obvestila: 29.06.2006 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS