102. VARSTVO HMELJA - 20.06.2006 14:00 - Poslano


Rast hmelja

Toplejše vreme v zadnjem tednu je zelo pospešilo rast hmelja. Hmelj tako v teh dneh zelo intenzivno raste, tudi po 25 cm/dan. V nasadih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer poteka kontinuirano merjenje rasti hmelja je 20. junija Aurora bila visoka 510 cm (dolgoletno povprečje je 498 cm) in je priraščala 21 cm/dan, kar je 9 cm več kot je dolgoletnemu povprečju. Savinjski golding je 20. junija bil visok 555 cm, kar je 51 cm več kot je dolgoletno povprečje za ta dan, priraščal pa je celo 25 cm/dan (dolgoletno povprečje 11 cm/dan).

Hmeljeva listna uš

Prelet krilatih uši na hmelj še vedno traja, vendar je v upadanju. Uši so prisotne v večini hmeljiščih, mestoma je ob robovih prag že presežen. Ponekod je vidna že tudi mana (medena rosa). Hmelj je v večini hmeljišč že visok 4 metre in to je tista meja, ko za zatiranje hmeljeve listne uši priporočamo uporabo sistemičnih insekticidov. Na razpolago imate pripravke Confidor SL 200 v odmerku 0,6 L/ha, Chess 50 WG v odmerku 0,6 kg/ha in Kohinor 200 SL v odmerku 0,6 L/ha. Priporočamo vam, da med sistemičnimi insekticidi kolobarite.

POZOR! Ker vsebujeta pripravka Confidor in Kohinor enako količino iste aktivne snovi in sicer 200 g imidakloprida/L, med njima ne morete kolobariti.

Hmeljeva pršica

Sedaj je čas, da svoja hmeljišča natančno pregledate tudi na morebitno prisotnost hmeljeve pršice (pajka). Mestoma je že prisoten in sicer že na višini 3 m. Ker so visoke temperature zraka ugodne za njegov razvoj, bodite nanj pozorni, da se ne prerazmnoži. Če je prisotnost pajka v hmeljiščih v tem času velika, potem priporočamo, da poleg sistemičnega insekticida uporabite pripravek Vertimec 1,8 EC v odmerku 1,0-1,25 L/ha. Če imate pri odločanju težave, pokličite na Inštitut na Oddelek za varstvo rastlin, da se natančno pogovorimo.

Hmeljeva peronospora

Število ulovljenih spor hmeljeve peronospore je blizu kritičnega števila na eni lokaciji je prag celo presežen. Ker so mestoma še vedno prisotni kuštravci, ki niso bili povsod zatrti kot bi bilo potrebno, vam priporočamo, da insekticidu dodate tudi enega od bakrovih pripravkov v polovičnem odmerku.

Prosena vešča

Ulov metuljev prosene vešče je trenutno zelo slab, zato ukrepanje proti temu škodljivcu ni potrebno.

Pripravil: Gregor Leskošek


Datum objave obvestila: 20.06.2006 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS