108. Varstvo vinske trte - 17.07.2006 13:30 - Poslano


Suho in toplo vreme ni ugodno za razvoj peronospore in oidija vinske trte, zato za zavarovanje vinogradov zadostuje raba dotikalnih fungicidov. Nevarnost širjenja obeh bolezni je le v vlažnih in zatišnih legah, kjer se pojavljajo močne rose in je rast trte bujna. V takih vinogradih in v vinogradih, kjer sta peronospora in oidij že navzoča pa svetujemo rabo lokalno sistemičnih ali sistemičnih fungicidov. Izogibajte se rabi pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov folpet ali tolilfluanid, saj je v sušnih razmerah njihovo izpiranje z grozdov slabo, ostanki v moštu pa ovirajo vrenje.

ZLATA TRSNA RUMENICA – PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

V lanskem letu je bila v Sloveniji prvič potrjena okužba trsov z zlato trsno rumenico (FD). Okužba je bila potrjena na lokaciji Škofije pri Kopru. Zlato trsno rumenico prenaša vrsta ameriški škržat ( Scaphoideus titanus ). Navzočnost ameriškega škržata je bila ugotovljena na Primorskem in v Podravju, zato je upravičeno preventivno varstvo vseh matičnih vinogradov in trsnic po Sloveniji. Zatiranje škržatka je potrebno tudi v vinogradih z zlato trsno rumenico in v njihovi okolici.

Zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi:

V proizvodnih vinogradih na okuženem oziroma razmejenem območju:

  1. konec junija ali prve dni julija proti nimfam ameriškega škržata; to je tudi čas zatiranja 2. rodu grozdnih sukačev;

konec julija proti odraslim oblikam ameriškega škržatka.

V matičnih vinogradih in matičnjakih so potrebna tri škropljenja:

  1. sredi junija (ko je vinska trta povsem odcvetela) proti nimfam ameriškega škržata;

  2. v začetku julija proti nimfam ameriškega škržata; to je tudi čas zatiranja 2. rodu grozdnih sukačev;

konec julija proti odraslim oblikam ameriškega škržatka.

V trsnicah se izvedejo tri škropljenja:

  1. konec junija ali v začetku julija proti ličinkam in nimfam ameriškega škržatka;

  2. v drugi polovici julija proti nimfam in odraslim oblikam ameriškega škržata;

  3. v začetku avgusta proti morebitnim odraslim oblikam ameriškega škržatka, ki priletavajo v trsnico iz vinogradov v okolici.

Pripravki, ki so registrirani za vinsko trto in delujejo tudi zoper ameriškega škržatka, so:

  • azadirahtin A (NEEMAZAL - T/S);

  • klorpirifos (Pyrinex 25 CS)

- klorpirifos-metil (Reldan 40 EC)

  • deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 6,25 EG)


Datum objave obvestila: 17.07.2006 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS