107. Varstvo vinogradov - 12.07.2006 09:00 - Poslano


Vremenske razmere so ugodne za razvoj in širjenje oidija vinske trte. Potrebno je redno in temeljito škropljenje vinogradov z enim izmed pripravkov, kot je sabithane, falcon EW 460, folicur EW 250, karathane, c rystal, collis SC, eclair 49 WG, stroby WG, quadris, bumper 25 EC, systhane 12 E ali topas 100 EC . Vsem, razen karathanu in sabithanu, priporočamo tudi dodajanje žveplovega pripravka , ki ovira razvoj oidija in pršic. Proti peronospori škropivu dodajte enega izmed dotikalnih fungicidov kot je antracol, bravo 500 SC, captan 45 WP, dithane M-45, dithane DG, delan SC-750, mazeb, penncozeb 80 WP, polyram DF ali podoben. Uporabite lahko tudi podobne pripravke kombinirane z bakrom, še posebej v vinogradih, kjer se pojavlja oidij. Proti peronospori lahko uporabite tudi pripravek electis 75 WG. V vlažnejših legah in območjih, kjer so pogostejše padavine ter v bujnih vinogradih priporočamo rabo pripravkov s sistemičnim ali lokalno sistemičnim delovanjem kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, galben M, galben C, mikal , mikal flash, ridomil gold MZ pepite, ridomil gold combi, verita, melody duo ali melody combi, curzate M, forum star, equation pro in podobni . Pri rabi kombiniranih pripravkov s folpetom priporočamo previdnost, saj njihovi ostanki v grozdju ovirajo vrenje mošta, kar je še posebej nevarno v območjih z malo padavinami.


Datum objave obvestila: 12.07.2006 09:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS