109. VARSTVO HMELJA - 19.07.2006 12:00 - Poslano


Datum: 14. 7. 2006

Hmeljeva peronospora

Hmelj cveti, zato je sedaj čas za prvo škropljenje v cvet. Spore so prisotne povsod v kritičnem številu, ki v tej razvojni fazi rastlin znaša pri odpornejših sortah 10, pri manj odpornih kultivarjih pa 5 ulovljenih spor v 4 zaporednih dneh. Iz podatkov je razvidno, da je bilo kritično število (10 spor) v zadnjih dneh julija, ko je hmelj začenjal cveteti, stalno ali občasno preseženo. Zato vam svetujemo, da opravite prvo škropljenje v cvet z enim od bakrovih pripravkov (glej Hmeljarske informacije št. 3). Na voljo sta tudi pripravka Folpan 80 WDG , ki ga v tem času uporabite v odmerku 3 kg/ha in Delan 700 WG , ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,2 kg/ha. Opozorimo naj vas tudi, da morate hmeljišča, ki cvetijo, med cvetenjem redno škropiti s fungicidi v 10 do 14 dnevnih razmikih.

POZOR-hmeljeva pršica!!!

Ponovno vas opozarjamo na nevarnost hmeljeve pršice, ki se je mestoma že zelo namnožila. V primeru, da še niste uporabili nobenega akaricida, da to nemudoma storite, kajti za doseganje zadovoljivih učinkov je zelo pomembna njihova pravočasna uporaba. Kot smo vas že obvestili v prejšnji številki Hmeljarskih informacij z dnem, 29. junija, vam v tem času priporočamo uporabo akaricida Nissorun 10 WP (1,0 kg/ha) ali Vertimec 1,8 % EC (1,25 L/ha, akaricid Ortus 5 SC priporočamo za naslednje škropljenje. Priporočamo vam, da poleg akaricida, še posebej to velja za pripravek Vertimec, dodate močilo Pinovit-N v koncentraciji 0,025 % (0,25 L/1000 L vode) ali Nu film 17 v odmerku 0,5-0,75 L/ha. Nu film 17 je predhodno potrebno raztopiti v vedru in ga pravočasno dodati k škropilni brozgi, da se dobro premeša. Po končanem škropljenju z Nu film-om je potrebno pršilnike sprati z vodo. Ponovno vas naj opozorimo, da z Vertimec-om škropite v oblačnem vremenu ali v večernih urah!

Na hmeljevo pršico bodite pozorni tudi v prvoletnih nasadih in ukoreniščih, kjer lahko poleg zgoraj omenjenih pripravkov uporabite tudi pripravek Omite 30 WP v 0,20 % konc. oziroma v odmerku 4-5 kg/ha. Uporaba omenjenega akaricida v prvoletnih nasadih je dovoljena seveda samo v primeru, da pridelka hmelja v letošnjem letu ne boste obirali, kajti v nemškem škropilnem programu njegova uporaba ni dovoljena.

Prosena vešča

Let metuljev prosene vešče v Žalcu je zelo slab, vendar smo mestoma že našli posamezne poškodbe od njenih gosenic. Priporočamo, da opazujete škodljivca v svojih nasadih in se v primeru najdbe posvetujte na IHPS na Oddelek za varstvo rastlin.

Pripravil: Gregor Leskošek


Datum objave obvestila: 19.07.2006 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS