48. Hrušev ožig - 06.09.2004 11:01 - Poslano


Priporočamo, da nadaljujete z rednim izvajanjem pregledov sadnega drevja ter ostalih gostiteljskih rastlin na okužbe s hruševim ožigom. Pri pregledih bodite še posebej vestni in natančni v nasadih, kjer je bila okužba v lanskem letu potrjena. Po zadnjih neurjih s točo se je ponovno pojavila bolezen v lanskoletnih žariščih okužbe v okolici Maribora. Poškodbe od toče, ki nastanejo na poškodovanih rastlinah so lahko vdorna mesta za bakterije hruševega ožiga. Pri pregledih bodite pozorni na znamenja venenja vršičkov poganjkov in rjavenja listov, ki se začenja na pecljih in se po žilah širi proti listnim robovom. Toplo in vlažno vreme pospešuje na okuženih delih rastline tudi nastanek bakterijskega izcedka.

O morebitnih sumih z okužbo upoštevajte higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in obvestite fitosanitarno službo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter zavarujte dostop do rastlin.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:01
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS