48. Varstvo hmelja - 06.09.2004 11:01 - Poslano


Populacija hmeljeve pršice je v prvih dneh julija močno narasla. Sedaj je škodljivec prisoten v večini hmeljišč. Ob ugodnih razmerah utegne populacija hitro zopet narasti ! Redno pregledujte hmeljišča in ukrepajte pravočasno. Pri pregledih pregledujte tudi vrhove rastlin, posebno po škropljenju, ko nadzirate učinkovitost uporabljenih akaricidov oziroma izvedbe pršenja.

Če ugotovite prisotnost hmeljeve pršice, vam priporočamo, da čimprej uporabite enega od akaricidov! V nemškem programu lahko uporabite Vertimec 1,8 % EC ali Ortus 5 SC . Odmerek Vertimec-a naj bo 1,25 L/ha. Za boljše delovanje tega pripr avka vam priporočamo da Vertimec-u dodajate močilo Pinovit-a N v koncentraciji 0,025 % . Če ne varujete hmelja po nemškem programu in uporabljate tudi druge akaricide se o njihovi uporabi posvetujte na inštitutu. Prihaja tudi čas, ko bo potrebno upoštevati karen ce! Karenca za Vertimec 1,8 % EC je 28, za Ortus 5 SC pa 35 dni.

Vreme je ugodno tudi za razvoj hmeljeve peronospore , hmelj pa večinoma že cveti. Število spor se pojavlja v takšnem številu, da je ob ugodnih razmerah možen razvoj bolezni. Leto lahko štejemo za ‘peronosporno’ zato vam svetujemo, da škropljenje v cvet opravite pravočasno. Uporabite enega od bakrovih pripravkov v polnem odmerku, v hmeljiščih, v katerih so prisotni kuštravci, pa uporabite Alliete flash v 0,25 % koncentraciji pri običajni porabi vode.

Hmeljeve pepelovke zaenkrat še nismo ugotovili, vendar vam kljub te mu pri občutljivih sortah priporočamo dodajanje enega od pripravkov na podlagi žvepla . V opazovanih hmeljiščih doslej nismo ugotovili tudi pojava prosene vešče . Opazujte nasade hmelja in pojave ‘črvivih’ trt javljajte na inštitut, da vam bomo svetovali pri meren ukrep. Podrobnejše informacije o varstvu hmelja dobite v zadnjih Informacijah hmeljarjem z dne 7. julija.

Pripravili: Gregor Leskošek, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak in mag. M. Žolnir


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:01
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS