48. Varstvo kumar - 06.09.2004 11:01 - Poslano


V tem mesecu so bili vremenski pogoji za okužbo nasadov kumar s  kumarno plesnijo izpolnjeni v času med 6. in 9. julijem . Temperature zraka v tem obdobju niso bile manjše od 15 °C, 6. in 7. julija pa je tudi deževalo (v Žalcu smo namerili 6. julija 15 mm, 7. julija pa 2 mm dežja), tako, da so bili dovolj časa mokri tudi listi . Do sedaj ugotovljena populacija spor kumarne plesni v  ozračju je majna, v neškropljenjem obravnavanju fungicidnega poskusa na poskusno-demonstracijskem centru inštituta, pa tudi nismo ugotovili znakov te bolezni.

Za naslednje dni napovedujejo vremenoslovci toplejše in nestanovitno vreme, zato bo obstajala nevarnost za okužbe rastlin s kumarno plesnijo. Pri izbiri pripravka bodite pozorni na karenco! Ne pozabite namreč upoštevati stopnjo razvoja rastlin v nasadu in časovni interval med posameznimi pobiranji plodov. Pri kumarah, ki jih že obirate izberite zato enega od pripravkov s kratko karenčno dobo kot so: Quadris , Allite flash ali Ridomil gold . Od kontaktnih fungicidov priporočamo tudi uporabo pripravka Bravo 500 SC s karenco 3 dni.

Za varstvo kumar pred pepelovko bučnic vam priporočamo dodajanje enega od pripravkov na podlagi žvepla. Ti pripravki imajo zaviralno delovanje na pršice. Naj vas spomnimo še, da deluje Quadris tako na peronposporo, kakor tudi na pelepovko. Pri pregledih nasadov bodite pozorni tudi na listne uši. Več informacij o  varstvu kumar dobite v zadnjjih Obvestilih vrtnarjem, z dne 16. julija.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:01
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS