58. VARSTVO POLJŠČIN - 06.09.2004 11:00 - Poslano


Krompirjeva plesen

Krompirjeve nasade je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo. Za varstvo svetujemo uporabo pripravkov z delnim sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ , antracol combi, aviso DF, equation pro, melody duo, tattoo ali različne dotikalne fungicide. Rastline morajo biti dobro poškropljene, tudi po steblih in spodnji strani listov.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS