58. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.09.2004 11:00 - Poslano


VARSTVO VINSKE TRTE

Bujna rast vinske trte in okužbe v vinogradih s peronosporo vinske trte in oidijem v vseh vinorodnih okoliših, zahtevajo redno čiščenje trsov v območju grozdov in temeljita škropljenja. Priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem, kot so ridomil gold, ridomil plus, galben M, galben C, mikal flash, verita, acrobat MZ, aviso DF, antracol combi, curzate M, curzate R, melody duo, equation pro, eclair ali podoben. Kjer je nevarnost pojava peronospore manjša lahko uporabite tudi enega izmed dotikalnih fungicidov. Upoštevajte navodila glede največjega števila škropljenj s posameznim pripravkom. Proti oidiju dodajte triazolni ali strobilurinski pripravek, karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla. V vinogradih, kjer se je že pojavil oidij, priporočamo še dodatno prašenje trsov z žveplom v prahu v obdobju med dvema škropljenjema Pri temperaturah nad 30 0 C je zaradi nevarnosti ožigov potrebno žveplo posipati po tleh. V vinogradih z oidijem priporočamo za varstvo pred peronosporo izbiro pripravka, ki vsebuje baker. Količino porabljenih škropiv obvezno prilagodite bujnosti vinograda.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS