88. Varstvo vinske trte - 12.08.2005 10:00 - Poslano


Nevarnost širjenja okužb peronospore vinske trte je ob sedanjih vremenskih razmerah še vedno velika. Razvoj vinske trte je v primerjavi s preteklimi leti počasnejši, zato je potrebno redno, preventivno škropljenje vinogradov. V vinogradih, kjer je prisotna peronospora svetujemo rabo pripravkov z lokalno sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, curzate M, curzate R, eclair, equation pro, forum star, melody duo ali melody combi. Uporabite lahko tudi pripravka quadris ali electis ali dotikalni fungicid dithane, polyram, euparen, captan in podobne ali enega izmed bakrovih pripravkov. Pri sortah kot sta refošk in žametna črnina svetujemo previdnost pri rabi bakrovih pripravkov, ker v hladnem in deževnem vremenu povzročajo ožige na listih. Prav tako svetujemo previdnost pri rabi pripravkov kot sta folpan in euparen, ker ostanki teh sredstev ovirajo vrenje mošta.

Proti oidiju vinske trte škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot je cosan, pepelin ali kumulus. Lahko pa uporabite tudi karathane, eclair, stroby, quadris, collis ali podobne.


Datum objave obvestila: 12.08.2005 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS