87. Varstvo vinske trte - 08.08.2005 12:30 - Poslano


Nevarnost okužb vinske trte s peronosporo in oidijem je še vedno velika, zato vinogradnikom svetujemo, da trto še naprej redno škropijo. Pred škropljenjem odstranite odveene liste v obmoeju grozdov. Proti peronospori svetujemo rabo pripravkov z lokalno sistemienim delovanjem, kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, curzate M, curzate R, eclair, equation pro, forum star, melody duo ali melody combi. Uporabite lahko tudi pripravka quadris ali electis ali dotikalni fungicid dithane, polyram, euparen, captan in podobne ali enega izmed bakrovih pripravkov. Proti oidiju vinske trte dodajte sistemieni pripravek crystal, falcon, folicur, sabithane, bumper, rubigan, systhane, sumi 8 ali topas, lahko pa tudi karathane, eclair, stroby, quadris, collis in podobne. Priporoeamo še dodajanje žveplovega pripravka, razen pri uporabi karathana ali sabithana.


Datum objave obvestila: 08.08.2005 12:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS