47. VARSTVO POLJŠČIN - 14.06.2004 15:30 - Poslano


Varstvo ozimne pšenice

Do konca cvetenja pšenice je še čas za zavarovanje klasov pred okužbami z glivičnimi boleznimi, predvsem rjavenjem pšeničnih plev in žitno pepelovko. Primerni pripravki so artea 330 E , falcon EC 460 , folicur BT , folicur EW 250 , opus team in še nekateri. Po deževni pomladi lahko v mnogih posevkih žit najdemo listne uši in ličinke žitnega strgača. Ob močnejšem pojavu škodljivcev svetujemo rabo insekticida. Dovoljeni pripravki so: bancol, enduro, fastac, reldan ali sumialfa. Upoštevajte navodila in karenčne dobe pripravkov!

Varstvo krompirja

Vremenske razmere s pogostimi padavinami in temperaturami preko 20 o C sredi dneva, kot jih napovedujejo vremenoslovci za ta teden, bodo ustvarjale dobre razmere za razvoj krompirjeve plesni. Po zadnjih obilnih padavinah lahko pričakujemo hitro rast krompirja, zato pridelovalcem sedaj svetujemo zaščito krompirišč s sistemičnim fungicidom, kot je ridomil gold ali galben M . Za nasade zgodnjega krompirja, ki bo ostal na njivi še 10 do 14 dni ali več, pa uporabite pripravek z delnim sistemičnim delovanjem s krajšo karenčno dobo, kot je tatoo . Pozorni bodite tudi na izleganje ličink koloradskega hrošča. Škropljenje z inekticidom je bolj učinkovito dokler so ličinke majhne. Registrirani pripravki za zatiranje koloradskega hrošča so: actara, bulldock, calypso, chromorel, confidor, dipterex, fastac, karate, match, pyrinex in še nekateri.

Upoštevajte navodila za uporabo!


Datum objave obvestila: 14.06.2004 15:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS