109. Varstvo vinske trte - 24.07.2006 11:30 - Poslano


Suho in toplo vreme ni ugodno za razvoj peronospore in oidija vinske trte. Nevarnost za okužbe bo večja v vinogradih, kjer se bodo pogosteje pojavljale padavine. Za varstvo vinogradov proti peronospori svetujemo rabo dotikalnega fungicida kot je antracol, bravo 500 SC, captan 45 WP, dithane M-45, dithane DG, delan SC-750, mazeb, penncozeb 80 WP, polyram DF, electis 75 WG ali podoben. Uporabite lahko tudi podobne pripravke, kombinirane z bakrom. Za varstvo proti oidiju škropivu dodajte žveplov pripravek.


Datum objave obvestila: 24.07.2006 11:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS