90. Varstvo vinske trte - 29.08.2005 12:00 - Poslano


V vinogradih, kjer ima vinska trta še veliko mladega listja in tam, kjer je trta okužena s peronosporo, še priporočamo škropljenje z enim izmed dotikalnih fungicidov. Pri belih sortah svetujemo uporabo bakrovih pripravkov, kot je npr. cuprablau Z, cuprablau Z ultra, kupropin, champ, champion, kocide, modra galica, ramin, vedrjul ali kombiniranih pripravkov, kot sta bakreni antracol in bakreni dithane ali enega izmed organskih fungicidov, kot so dithane, antracol, polyram in podobni. Uporabo slednjih priporočamo predvsem pri sortah, kjer lahko baker v hladnem in deževnem vremenu povzroča ožige na listju. Zelo občutljivi sorti sta refošk in žametna črnina. Pri izbiri pripravkov upoštevajte tudi varnostne dobe (karence), glede na predvideni čas trgatve. Ostanki nekaterih sredstev v moštu, kot sta npr. euparen in folpan, lahko ovirajo vrenje. Proti oidiju vinske trte lahko škropivu dodate žveplov pripravek.

Kjer je nevarnost pojava sive grozdne plesni lahko tri tedne pred trgatvijo še škropite grozdje z enim izmed pripravkov kot so teldor, switch ali mythos. Štiri tedensko varnostno dobo pa imajo pripravki cantus, sumilex, ronilan in kidan.


Datum objave obvestila: 29.08.2005 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS