146. VARSTVO HMELJA - 22.06.2007 13:30 - Poslano


Obvestilo št. 5; dne 22. 6. 2007

Pripravila : Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek

HMELJEVA PERONOSPORA

Rezultati ulova spor kažejo, da so le te prisotne povsod, na večini lokacij tudi presegajo kritično število. Zato še nadalje velja navodilo, da insekticidu in akaricidu dodate enega od bakrovih pripravkov v polnem odmerku. Čas cvetenja je čas, ko je hmelj občutljiv na okužbo s hmeljevo peronosporo. Zato moramo ne glede na trenutno nevarnost okužb, nanesti fungicidno oblogo, ki varuje cvet pred okužbo v času cvetenja in ima odločilno vlogo tudi pozneje, ko se oblikuje storžek. Ker je v letošnjem letu hmelj začel zgodaj cveteti in je cvetenje izrazito neenakomerno vam svetujemo, da pregledujete hmeljišča in opravite prvo škropljenje v cvet ko cveti ena tretjina do polovica cvetov.

HMELJEVA LISTNA UŠ

Opažamo, da nekateri hmeljarji v svojih hmeljiščih še niste uporabili sistemičnih insekticidov za zatiranje hmeljeve listne uši. Opozorimo naj vas, da to nemudoma storite, kajti hmelj je že v fazi cvetenja. Znano je, da je delovanje sistemičnih insekticidov v času cvetenja slabše. V ta namen lahko uporabite pripravka na osnovi a.s. imidakloprid kot sta Confidor SL 200 ali Kohinor SL 200 oba v odmerku 0,6 l/ha ali pripravek Chess 50 WG v odmerku 0,6 kg/ha. Pri uporabi insekticidov lahko dodate močila, kot je Nu film-17, ki ga v tem času uporabite v odmerku 0,5 l/ha. Nu film 17 je po navodilih proizvajalca potrebno predhodno raztopiti v mlačni vodi.

HMELJEVA PRŠICA

Opozorimo naj vas, da je hmeljeva pršica prisotna v večini hmeljišč, mestoma se je pričela že zapredati. Trenutno so vremenske razmere za njen razvoj zelo ugodne. Zato vam priporočamo, da uporabite enega od dovoljenih akaricidov. Priporočamo vam pripravka Vertimec 1,8 % EC , katerega uporabite v odmerku 1,25 l/ha in Nissorun 10 WP v odmerku 1,0 kg/ha. Pripravek Vertimec ima delno delovanje tudi na hmeljevo listno uš in je primeren za kombinacijo z enim od sistemičnih insekticidov.

OPOZORILO: Vertimec je izredno fotolabilen, zato ga uporabite zvečer oziroma zgodaj zjutraj!

Poleg rodnih nasadov ne pozabite na varstvo v prvoletnikih in ukoreniščih!!!


Datum objave obvestila: 22.06.2007 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS